باران باش و ببار نگو این کاسه ها از آن کیست

مرجع دانلود فایل های دانش پژوهی

طبقه بندی موضوعی

پربیننده ترین مطالب

محبوب ترین مطالب

تحقیق برنج دیم

تحقیق برنج دیم

حجم فایل : 323

صفحات فایل : 31

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

برنج دیم UPLAND RICE

مقدمه
برنج یکی از اصلی ترین منابع تامین نیازهای غذایی انسان بوده که پس از گندم مهمترین محصول زراعی محسوب شده و بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص اداد

تحقیق برنج دیم
تحقیق برنج دیم
تحقیق برنج دیم دانلود تحقیق نحوه بیمه باغات

دانلود تحقیق نحوه بیمه باغات

حجم فایل : 22

صفحات فایل : 34

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2800

فهرست مطالب
چکیده sp sp sp 2
مقدمه sp sp sp 3
اهداف sp sp sp 4
پیشینه نگاشته ها sp sp sp 5
روش تحقیق sp sp sp 9
وضع تولید میوه در کشور sp sp sp 10
تعاریف و شرایط عمومی بیمه باغات sp sp

دانلود تحقیق نحوه بیمه باغات
دانلود تحقیق نحوه بیمه باغات
دانلود تحقیق نحوه بیمه باغات تحقیق مکانیسم تحمل گیاهان به شوری

تحقیق مکانیسم تحمل گیاهان به شوری

حجم فایل : 56

صفحات فایل : 13

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4500

بررسی مکانیسم تحمل گیاهان به شوری

خاک های هالوموروف یا تحت تاثیر املاح
خاک های شور
خا ک های قلیا
خاک های شور و قلیا
نظریه های مختلف در مورد

تحقیق مکانیسم تحمل گیاهان به شوری
تحقیق مکانیسم تحمل گیاهان به شوری
تحقیق مکانیسم تحمل گیاهان به شوری مقاله فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز

مقاله فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز

حجم فایل : 80

صفحات فایل : 18

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز

خلاصه :

عامل اشک آور(LF ،Z E پروپانتیال اکسید گوگرد) یک محصول مستقیم هیدرولیز یک پروپنیل سیستئین سولفوکسید 1 prencsoست ودر

مقاله فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز
مقاله فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز
مقاله فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز تحقیق خصوصیات شیمیایی خاک مناطق جنگی خرمشهر

تحقیق خصوصیات شیمیایی خاک مناطق جنگی خرمشهر

حجم فایل : 17

صفحات فایل : 20

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

تحقیق خصوصیات شیمیایی خاکهای مناطق جنگی اطراف خرمشهر

فهرست:

چکیده
مروری بر مطالعات گذشته:
مواد و روشها:
نتیجه گیری و پیشنهادات
جدول 1 میزان عناصر ppm و نتایج حاصل از آزمون توکی در سطح یک درصد

تحقیق خصوصیات شیمیایی خاک مناطق جنگی خرمشهر
تحقیق خصوصیات شیمیایی خاک مناطق جنگی خرمشهر
تحقیق خصوصیات شیمیایی خاک مناطق جنگی خرمشهر تحقیق تاثیر کود بیولوژیک باکتری آزسپیریلوم و ازتو باکتر و مقادیر نیتروژن بر اجزاء عملکرد گندم رقم پیشتاز

تحقیق تاثیر کود بیولوژیک باکتری آزسپیریلوم و ازتو باکتر و مقادیر نیتروژن بر اجزاء عملکرد گندم رقم پیشتاز

حجم فایل : 12268

صفحات فایل : 54

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4500

بررسی تاثیر کود بیولوژیک حاوی باکتری آزسپیریلوم و ازتو باکتر و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم رقم پیشتاز

مقدمه و کلیات
گندم احتمالاً یکی از اولین گیاهانی است که به وسیله ی انسان زراعت شده

تحقیق تاثیر کود بیولوژیک باکتری آزسپیریلوم و ازتو باکتر و مقادیر نیتروژن بر  اجزاء عملکرد گندم رقم پیشتاز
تحقیق تاثیر کود بیولوژیک باکتری آزسپیریلوم و ازتو باکتر و مقادیر نیتروژن بر  اجزاء عملکرد گندم رقم پیشتاز
تحقیق تاثیر کود بیولوژیک باکتری آزسپیریلوم و ازتو باکتر و مقادیر نیتروژن بر اجزاء عملکرد گندم رقم پیشتاز تحقیق اهمیت و روشهای کنترل گل جالیز

تحقیق اهمیت و روشهای کنترل گل جالیز

حجم فایل : 424

صفحات فایل : 54

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

بررسی اهمیت گل جالیز با تاکید بر روش های کنترل

فهرست
مفهوم بیماری در گیاهان
اهمیت بیماریهای گیاهی
طبقه بندی عوامل بیماریزای گیاهی
تعریف انگل
مشخصات گیاهان عالی پارازیتی

تحقیق اهمیت و روشهای کنترل گل جالیز
تحقیق اهمیت و روشهای کنترل گل جالیز
تحقیق اهمیت و روشهای کنترل گل جالیز تحقیق افلاتوکسین M1 فرآورده های لبنی ، روش تشخیص و کاهش آن

تحقیق افلاتوکسین M1 فرآورده های لبنی ، روش تشخیص و کاهش آن

حجم فایل : 8632

صفحات فایل : 56

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4500

بررسی افلاتوکسین M1 در فرآورده های لبنی ، روش تشخیص و کاهش آن

فهرست
هدف
مقدمه و تاریخچه
مایکوتوکسین ها
خصوصیات مایکوتوکسین ها
فاکتورهای موثر در رشد قارچ مولد سم و سنتز سم
افلاتوکسین ها

تحقیق افلاتوکسین M1 فرآورده های لبنی ، روش تشخیص و کاهش آن
تحقیق افلاتوکسین M1 فرآورده های لبنی ، روش تشخیص و کاهش آن
تحقیق افلاتوکسین M1 فرآورده های لبنی ، روش تشخیص و کاهش آن مقاله ابعاد و علل آلودگی نفتی دریای خزر و تاثیرات آن

مقاله ابعاد و علل آلودگی نفتی دریای خزر و تاثیرات آن

حجم فایل : 22

صفحات فایل : 12

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

بررسی اثرات سوء زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی در دریای خزر

چکیده :
امروزه انواع آلودگی های محیط های آبی( اقیانوس ها ، دریاها ، دریاچه ها و رودها ) به دلیل اهمیت آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند . دریای خزر به عنوان ب

مقاله ابعاد و علل آلودگی نفتی دریای خزر و تاثیرات آن
مقاله ابعاد و علل آلودگی نفتی دریای خزر و تاثیرات آن
مقاله ابعاد و علل آلودگی نفتی دریای خزر و تاثیرات آن تحقیق تاثیر سطوح آبیاری و کود ازته سرک بر اجزای عملکرد دانه آفتابگردان

تحقیق تاثیر سطوح آبیاری و کود ازته سرک بر اجزای عملکرد دانه آفتابگردان

حجم فایل : 27

صفحات فایل : 21

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری و کود ازته سرک بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه آفتابگردان

چکیده:
آفتابگردانگیاهی است یکساله که با توجه به اهمیت دانه های روغنی آن ، مطالعه راههای افزایش عملکرد و استفاده از حداکثر امکانات محیطی ، ا

تحقیق تاثیر سطوح آبیاری و کود ازته سرک بر اجزای عملکرد دانه آفتابگردان
تحقیق تاثیر سطوح آبیاری و کود ازته سرک بر اجزای عملکرد دانه آفتابگردان
تحقیق تاثیر سطوح آبیاری و کود ازته سرک بر اجزای عملکرد دانه آفتابگردان تحقیق کشاورزی اثر فسفر و تراکم بر عمکرد نخود

تحقیق کشاورزی اثر فسفر و تراکم بر عمکرد نخود

حجم فایل : 3067

صفحات فایل : 35

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان

بخشهایی از متن:
چکیده
این آزمایش در سال زراعی 85 84 در ایستگاه تحقیقات هاشم آباد گرگان به منظور بررسی اثر کود فسفره و تراکم بوت

تحقیق کشاورزی اثر فسفر و تراکم بر عمکرد نخود
تحقیق کشاورزی اثر فسفر و تراکم بر عمکرد نخود
تحقیق کشاورزی اثر فسفر و تراکم بر عمکرد نخود دانلود تحقیق اولترافیلتراسیون

دانلود تحقیق اولترافیلتراسیون

حجم فایل : 930

صفحات فایل : 16

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2000

تحقیق اولترافیلتراسیون

بخشهایی از متن:

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر عوامل مختلف بر روی گرفتگی غشاهای اولترافیلتراسیون مورد استفاده در صنایع شیر و روشهای کاهش اثرات آنها می باشد.. همچنین نتایج نشان میدهند که سرعت جریان

دانلود تحقیق اولترافیلتراسیون
دانلود تحقیق اولترافیلتراسیون
دانلود تحقیق اولترافیلتراسیون مقاله اثر زانتان و کاراگینان بر خواص حلالیت ایزوله پروتئین سویا

مقاله اثر زانتان و کاراگینان بر خواص حلالیت ایزوله پروتئین سویا

حجم فایل : 76

صفحات فایل : 19

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3500

بررسی اثر زانتان و کاراگینان بر خواص حلالیت ایزوله پروتئین سویا

1 چکیده
مقدمه
2 مواد و روش ها
2 1 آماده سازی نمونه
2 2 آزمایشات فیزیکی و شیمیایی
2 2 1 تعیین میزان حلالیت ایزوله پروتئین س

مقاله اثر زانتان و کاراگینان بر خواص حلالیت ایزوله پروتئین سویا
مقاله اثر زانتان و کاراگینان بر خواص حلالیت ایزوله پروتئین سویا
مقاله اثر زانتان و کاراگینان بر خواص حلالیت ایزوله پروتئین سویا پروژه باغبانی و باغداری و طرح احداث باغ

پروژه باغبانی و باغداری و طرح احداث باغ

حجم فایل : 12711

صفحات فایل : 196

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 9500

باغبانی و باغداری و طرح احداث باغ

فایل حاضر بصورت پاورپوینت دارای 196 اسلاید قابل ویرایش بوده که درمورد باغبانی میباشد و عناوین اصلی آن بصورت زیر میباشد(بجهت طولانی بودن مطالب از فهرست کامل صرف نظر شده است)

باغبانی

پروژه باغبانی و باغداری و طرح احداث باغ
پروژه باغبانی و باغداری و طرح احداث باغ
پروژه باغبانی و باغداری و طرح احداث باغ پاورپوینت بررسی موقعیت محل در فاز تصادفی

پاورپوینت بررسی موقعیت محل در فاز تصادفی

حجم فایل : 1495

صفحات فایل : 20

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی موقعیت محل در فاز تصادفی
پاورپوینت بررسی موقعیت محل در فاز تصادفی
پاورپوینت بررسی موقعیت محل در فاز تصادفی پاورپوینت مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری

پاورپوینت مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری

حجم فایل : 555

صفحات فایل : 24

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی ح

پاورپوینت مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری
پاورپوینت مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری
پاورپوینت مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری پاورپوینت طراحی سیستم های حمل و نقل

پاورپوینت طراحی سیستم های حمل و نقل

حجم فایل : 1099

صفحات فایل : 32

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت طراحی سیستم های حمل و نقل
پاورپوینت طراحی سیستم های حمل و نقل
پاورپوینت طراحی سیستم های حمل و نقل پاورپوینت طراحی سیستم های اطلاعاتی و روشهای مستند سازی

پاورپوینت طراحی سیستم های اطلاعاتی و روشهای مستند سازی

حجم فایل : 3312

صفحات فایل : 30

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 11000

عنوان: پاورپوینت طراحی سیستم های اطلاعاتی و روشه

پاورپوینت طراحی سیستم های اطلاعاتی و روشهای مستند سازی
پاورپوینت طراحی سیستم های اطلاعاتی و روشهای مستند سازی
پاورپوینت طراحی سیستم های اطلاعاتی و روشهای مستند سازی پاورپوینت الگویی برای پردازش اطلاعات در سیستمهای اطلاعات حسابداری

پاورپوینت الگویی برای پردازش اطلاعات در سیستمهای اطلاعات حسابداری

حجم فایل : 580

صفحات فایل : 19

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت الگویی برای پردازش اطلاعات در س

پاورپوینت الگویی برای پردازش اطلاعات در سیستمهای اطلاعات حسابداری
پاورپوینت الگویی برای پردازش اطلاعات در سیستمهای اطلاعات حسابداری
پاورپوینت الگویی برای پردازش اطلاعات در سیستمهای اطلاعات حسابداری پاورپوینت بررسی اطلاعات حمل و نقل جاده ای

پاورپوینت بررسی اطلاعات حمل و نقل جاده ای

حجم فایل : 1322

صفحات فایل : 38

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی اطلاعات حمل و نقل جاده ای
پاورپوینت بررسی اطلاعات حمل و نقل جاده ای
پاورپوینت بررسی اطلاعات حمل و نقل جاده ای پاورپوینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاورپوینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

حجم فایل : 3056

صفحات فایل : 19

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 8500

عنوان: پاورپوینت فصل د

پاورپوینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

حجم فایل : 4196

صفحات فایل : 26

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت فصل ن

پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

حجم فایل : 3239

صفحات فایل : 25

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت فصل ه

پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات پاورپوینت تکنیک های سوء استفاده و تقلب رایانه ای(فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مرادی و بیات)

پاورپوینت تکنیک های سوء استفاده و تقلب رایانه ای(فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مرادی و بیات)

حجم فایل : 2495

صفحات فایل : 12

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

عنوان: پاورپوینت تکنیک

پاورپوینت تکنیک های سوء استفاده و تقلب رایانه ای(فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مرادی و بیات)
پاورپوینت تکنیک های سوء استفاده و تقلب رایانه ای(فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مرادی و بیات)
پاورپوینت تکنیک های سوء استفاده و تقلب رایانه ای(فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مرادی و بیات) پاورپوینت تقلب رایانه ای(فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)

پاورپوینت تقلب رایانه ای(فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)

حجم فایل : 3630

صفحات فایل : 17

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت تقلب

پاورپوینت تقلب رایانه ای(فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)
پاورپوینت تقلب رایانه ای(فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)
پاورپوینت تقلب رایانه ای(فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات) پاورپوینت آشنایی با شهر توکیو و سیستم های مختلف حمل و نقل در آن

پاورپوینت آشنایی با شهر توکیو و سیستم های مختلف حمل و نقل در آن

حجم فایل : 11691

صفحات فایل : 116

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 11500

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با شهر توکیو و سیستم های مختلف حمل و نقل در آن
پاورپوینت آشنایی با شهر توکیو و سیستم های مختلف حمل و نقل در آن
پاورپوینت آشنایی با شهر توکیو و سیستم های مختلف حمل و نقل در آن پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین

حجم فایل : 1063

صفحات فایل : 24

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین
پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین
پاورپوینت آشنایی با مفاهیم آمایش سرزمین پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)

پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)

حجم فایل : 3956

صفحات فایل : 30

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت اینتر

پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)
پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)
پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات) پاورپوینت پایگاه داده (فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)

پاورپوینت پایگاه داده (فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)

حجم فایل : 2913

صفحات فایل : 21

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7500

عنوان: پاورپوینت

پاورپوینت پایگاه داده (فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)
پاورپوینت پایگاه داده (فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)
پاورپوینت پایگاه داده (فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات) پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

حجم فایل : 3120

صفحات فایل : 25

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7500

عنوان: پاورپوینت فصل س

پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

حجم فایل : 2532

صفحات فایل : 13

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

عنوان: پاورپوینت فصل د

پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات

حجم فایل : 3113

صفحات فایل : 21

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7500

عنوان: پاورپوینت فصل ا

پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات
پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی

پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی

حجم فایل : 867

صفحات فایل : 14

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی
پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی
پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیس

پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیس

حجم فایل : 885

صفحات فایل : 18

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیس
پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیس
پاورپوینت آشنایی با ساختار ژئودیتابیس پاورپوینت استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب شهر یزد

پاورپوینت استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب شهر یزد

حجم فایل : 4007

صفحات فایل : 47

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب شهر یزد
پاورپوینت استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب شهر یزد
پاورپوینت استفاده از GIS برای مشترکین آب و فاضلاب شهر یزد تحقیق ویژگیهای رشد و نمو باقلا

تحقیق ویژگیهای رشد و نمو باقلا

حجم فایل : 357

صفحات فایل : 132

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 14000

بررسی ویژگیهای رشد و نمو باقلا

فهرست:
چکیده
مقدمه و کلیات
1 خصوصیات گیاه باقلا
2 اهمیت مدل سازی گیاهان زراعی:
فصل اول
پیشینه تحقیق
1 1 فنولوژی
1 2 رشد و نم

تحقیق ویژگیهای رشد و نمو باقلا
تحقیق ویژگیهای رشد و نمو باقلا
تحقیق ویژگیهای رشد و نمو باقلا تحقیق کشاورزی آیش بندی و تناوب زمین

تحقیق کشاورزی آیش بندی و تناوب زمین

حجم فایل : 30

صفحات فایل : 36

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

آیش بندی و تناوب زمین

کاشت مکرر یک محصول در یک قطعه زمین و کاشت مداوم زمین باعث تراکم عوامل نامساعد شده و ادامه زراعت را در آن زمین غیر ممکن می سازد. اگر یک کشاورز، تنها یک محصول در مزرعه خود بکارد یا در یک قطعه زمین همیشه sp فقط

تحقیق کشاورزی آیش بندی و تناوب زمین
تحقیق کشاورزی آیش بندی و تناوب زمین
تحقیق کشاورزی آیش بندی و تناوب زمین تحقیق کشاورزی انگور

تحقیق کشاورزی انگور

حجم فایل : 764

صفحات فایل : 14

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2500

تحقیق انگور

فهرست:
انگور و آفرینش
تاریخچه
معرفی گیاه
ترکیبات گیاه
گونه های موجود
انگور فرنگی Currant
عصاره دانه انگور
جمع آوری ، نگهداری و تست دانه گرده

تحقیق کشاورزی انگور
تحقیق کشاورزی انگور
تحقیق کشاورزی انگور تحقیق آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند

تحقیق آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند

حجم فایل : 1668

صفحات فایل : 20

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 1000

آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند

تعاریفی ازآنتالپی
1 آنتالپی عبارت است از گرمای موجود در سیال.
2 آنتالپی یک خاصیت مقداری است که به صورت مجموع انرژی داخلی یک سیستم و حاصلضرب حجم سیستم در فشاری است که ازمحیط برروی

تحقیق آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند
تحقیق آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند
تحقیق آنتالپی و تبخیر و کاربرد آن در صنعت قند پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

حجم فایل : 609

صفحات فایل : 48

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب ف

پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

حجم فایل : 568

صفحات فایل : 12

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 6500

عنوان: پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل یازدهم کتاب فل

پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت مراقبت حرفه ای (فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

پاورپوینت مراقبت حرفه ای (فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

حجم فایل : 573

صفحات فایل : 21

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت مراقبت حرفه ای (فصل دهم کتاب فلسف

پاورپوینت مراقبت حرفه ای (فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت مراقبت حرفه ای (فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت مراقبت حرفه ای (فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت استقلال در حسابرسی (فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

پاورپوینت استقلال در حسابرسی (فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

حجم فایل : 1280

صفحات فایل : 21

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

عنوان: پاورپوینت استقلال در حسابرسی (فصل نهم کتاب

پاورپوینت استقلال در حسابرسی (فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت استقلال در حسابرسی (فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت استقلال در حسابرسی (فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

حجم فایل : 1469

صفحات فایل : 38

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلس

پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی

پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی

حجم فایل : 3569

صفحات فایل : 60

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی
پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی
پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی پاورپوینت بررسی تقسیم بندی روش های حمل و نقلی شهری مادرید

پاورپوینت بررسی تقسیم بندی روش های حمل و نقلی شهری مادرید

حجم فایل : 4562

صفحات فایل : 79

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی تقسیم بندی روش های حمل و نقلی شهری مادرید
پاورپوینت بررسی تقسیم بندی روش های حمل و نقلی شهری مادرید
پاورپوینت بررسی تقسیم بندی روش های حمل و نقلی شهری مادرید پاورپوینت آشنایی با بوم شناسی و اکولوژی شهری

پاورپوینت آشنایی با بوم شناسی و اکولوژی شهری

حجم فایل : 812

صفحات فایل : 30

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با بوم شناسی و اکولوژی شهری
پاورپوینت آشنایی با بوم شناسی و اکولوژی شهری
پاورپوینت آشنایی با بوم شناسی و اکولوژی شهری تحقیق جلوگیری از آفت باکتریایی گوجه گلخانه ای با درمانهای بیولوژیکی

تحقیق جلوگیری از آفت باکتریایی گوجه گلخانه ای با درمانهای بیولوژیکی

حجم فایل : 194

صفحات فایل : 16

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

جلوگیری از پیدایش آفت باکتریایی در بین گوجه های گلخانه ای به وسیله درمانهای بیولوژیکی

اصول کنترل بیماریهای گیاهی

بخشهایی از متن:
مقدمه :
آفت باکتریایی که توسط باکتری clavib

تحقیق جلوگیری از آفت باکتریایی گوجه گلخانه ای با درمانهای بیولوژیکی
تحقیق جلوگیری از آفت باکتریایی گوجه گلخانه ای با درمانهای بیولوژیکی
تحقیق جلوگیری از آفت باکتریایی گوجه گلخانه ای با درمانهای بیولوژیکی تحقیق تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با نشانگر مولکولی AFLP

تحقیق تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با نشانگر مولکولی AFLP

حجم فایل : 16738

صفحات فایل : 44

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4000

ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران ( Medicago sativa L.) با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP

تنوع sp ژنتیکی
تنوع ژنتیکی، بخشی از تنوع زیستی است که به تفاوت های ژنتیکی موجود در ساختار یک گونه مربوط می شود.

تحقیق تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با نشانگر مولکولی AFLP
تحقیق تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با نشانگر مولکولی AFLP
تحقیق تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با نشانگر مولکولی AFLP تحقیق تاثیر شوری بر جوانه و رویش بذر گندم و لوبیا و بهبود با هورمون سیتوکنین

تحقیق تاثیر شوری بر جوانه و رویش بذر گندم و لوبیا و بهبود با هورمون سیتوکنین

حجم فایل : 1410

صفحات فایل : 101

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 12000

تاثیر شوری بر جوانه زدن و رویش بذر گندم و لوبیا و بررسی بهبود آنها با هورمون گیاهی سیتوکنین

چکیده:
شوری یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه با کشت گیاهان و گسترش کشاورزی است که عامل محدود کننده اساسی در تولیدات کشاورزی است. مهمتر

تحقیق تاثیر شوری بر جوانه و رویش بذر گندم و لوبیا و بهبود با هورمون سیتوکنین
تحقیق تاثیر شوری بر جوانه و رویش بذر گندم و لوبیا و بهبود با هورمون سیتوکنین
تحقیق تاثیر شوری بر جوانه و رویش بذر گندم و لوبیا و بهبود با هورمون سیتوکنین تحقیق ازت گیاه چغندر قند

تحقیق ازت گیاه چغندر قند

حجم فایل : 72

صفحات فایل : 32

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

ازت گیاه چغندر قند

فهرست مطالب

مقدمه sp sp sp 2
1 2 ازت در چغندرقند: sp sp sp 5
2 2 محاسبه ازت مورد نیاز چغندرقند: sp sp sp 7
3 2 پیش بینی مقدار کود لازم بر اثر تجزیه خا

تحقیق ازت گیاه چغندر قند
تحقیق ازت گیاه چغندر قند
تحقیق ازت گیاه چغندر قند تحقیق اصلاح ژنتیکی گیاه نخود و اصول آن

تحقیق اصلاح ژنتیکی گیاه نخود و اصول آن

حجم فایل : 86

صفحات فایل : 60

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

اصلاح ژنتیکی گیاه نخود و اصول آن

فهرست مطالب
مقدمه sp sp sp 1
ژنتیک نخود sp sp sp 1
اهداف اصلاحی نخود sp sp sp 3
تکنیک های اصلاحی sp sp sp 4
معرفی و گزینش گ

تحقیق اصلاح ژنتیکی گیاه نخود و اصول آن
تحقیق اصلاح ژنتیکی گیاه نخود و اصول آن
تحقیق اصلاح ژنتیکی گیاه نخود و اصول آن تحقیق نماتد مرکبات

تحقیق نماتد مرکبات

حجم فایل : 65

صفحات فایل : 14

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2500

آشنایی با نماتد مرکبات

مقدمه
مورفولوژی و بیولوژی
sp نحوه فعالیت وانتشار
علائم بیماری وخسارت در گیاه
نحوه تشخیص آلودگی
راههای پیشگیری از بروز بیماری
رعایت اصول باغبانی
تهیه نهال سال

تحقیق نماتد مرکبات
تحقیق نماتد مرکبات
تحقیق نماتد مرکبات تحقیق استریلیزاسیون شیر

تحقیق استریلیزاسیون شیر

حجم فایل : 1197

صفحات فایل : 18

گروه فایل : فنی و مهندسی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

استریلیزاسیون شیر

مطالب:
فراورده های شیر UHT
استریلیزاسیون مداوم
استریلیزاسیون مداوم با تزریق شیر به بخار
استریلیزاسیون مداوم با حرارت غیر مستقیم
بسته بندی
منابع

تحقیق استریلیزاسیون شیر
تحقیق استریلیزاسیون شیر

تحقیق استریلیزاسیون شیر تحقیق استخراج در صنایع غذایی

تحقیق استخراج در صنایع غذایی

حجم فایل : 2915

صفحات فایل : 34

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

استخراج در صنایع غذایی

فهرست
مقدمه
کاربرد استخراج :
انواع حلال ها :
انواع استخراج
ضد جریان
استخراج با سیال های فوق بحرانی :
نحوه ی استخراج :
استخراج روغن از دانه های روغنی

تحقیق استخراج در صنایع غذایی
تحقیق استخراج در صنایع غذایی
تحقیق استخراج در صنایع غذایی تحقیق اختلالات فیزیولوژیک میوه مرکبات

تحقیق اختلالات فیزیولوژیک میوه مرکبات

حجم فایل : 1521

صفحات فایل : 16

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

اختلالات فیزیولوژیک میوه مرکبات

فهرست مطالب
خسارت ناشی از سرما
چین خوردگی میوه مرکبات
پوسیدگی نرم و نرمناک میوه
پوسیدگی قسمت انتهایی میوه
شکاف خوردن میوه
ترک های سطحی پوست میوه

تحقیق اختلالات فیزیولوژیک میوه مرکبات
تحقیق اختلالات فیزیولوژیک میوه مرکبات
تحقیق اختلالات فیزیولوژیک میوه مرکبات مقاله اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا

مقاله اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا

حجم فایل : 100

صفحات فایل : 31

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4500

اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L. cv. Okapi & symbol)

چکیده:
کلزا (Brassica napus) گیاهی است دانه روغنی از خانواده چلیپائیان (Cruciferae) با نام تجاری .Canola مقدار کم اسیدهای

مقاله اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا
مقاله اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا
مقاله اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا تحقیق اثر فشار بالا روی Listeria spp بر خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی

تحقیق اثر فشار بالا روی Listeria spp بر خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی

حجم فایل : 1643

صفحات فایل : 37

گروه فایل : فنی و مهندسی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2500

اثر فشار بالا روی Listeria spp در مورد خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی

مقدمه:
در سالهای اخیر تولید جهانی آبزیان افزایش یافته است و اکنون با سرعت بیشتر از بخش تولیدات غذایی حیوانی در حال رشد می باشد. عمده ای از مزارع آتلا

تحقیق اثر فشار بالا روی Listeria spp بر خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی
تحقیق اثر فشار بالا روی Listeria spp بر خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی
تحقیق اثر فشار بالا روی Listeria spp بر خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی تحقیق اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک

تحقیق اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک

حجم فایل : 14

صفحات فایل : 20

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک

فهرست مطالب:
مقدمه
فرسایش خاک و دامنه گسترش آن
فرآیندها و مکانیسم های فرسایش
استراتژیهای کنترل فرسایش خاک
مدیریت خاک
اثرات فرسایش در حاصلخیزی خاک
نتیجه گیری

تحقیق اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک
تحقیق اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک
تحقیق اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک تحقیق اثر غلظت اکسین بر ریشه زایی قلمه نیمه خشبی نارنج سه برگ

تحقیق اثر غلظت اکسین بر ریشه زایی قلمه نیمه خشبی نارنج سه برگ

حجم فایل : 1289

صفحات فایل : 102

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 8500

فهرست مطالب
فصل اول sp sp sp 9
تاریخچه و اهمیت اقتصادی sp sp sp 9
مقدمه sp sp sp 10
مناطق تولید مرکبات sp sp sp 12
مناطق مرکبات خیز ایران sp sp sp 12
ارزش غذایی و موارد مصرف مرکبات sp sp sp 13
گ

تحقیق اثر غلظت اکسین بر ریشه زایی قلمه نیمه خشبی نارنج سه برگ
تحقیق اثر غلظت اکسین بر ریشه زایی قلمه نیمه خشبی نارنج سه برگ
تحقیق اثر غلظت اکسین بر ریشه زایی قلمه نیمه خشبی نارنج سه برگ تحقیق اثر عوامل محیطی در رشد بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان

تحقیق اثر عوامل محیطی در رشد بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان

حجم فایل : 24

صفحات فایل : 13

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 2000

اثر عوامل محیطی در رشد و نمو بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان

فهرست
مقدمه
تطبیق پذیری و ویژگی های فیزیولوژیک آفتابگردان
نور و فتوسنتز
حرارت
فتوپریود
نیاز آبی آفتابگردان

تحقیق اثر عوامل محیطی در رشد بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان
تحقیق اثر عوامل محیطی در رشد بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان
تحقیق اثر عوامل محیطی در رشد بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان دانلود تحقیق اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن

دانلود تحقیق اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن

حجم فایل : 63

صفحات فایل : 47

گروه فایل : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3500

اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن

فهرست مطالب
مقدمه: sp sp sp 2
1 2 شوری و تمدن های بشری: sp sp sp 5
2 2 : وسعت اراضی شور در سطح دنیا : sp sp sp 5

دانلود تحقیق اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن
دانلود تحقیق اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن
دانلود تحقیق اثر شوری بر گیاهان زراعی و راههای مقابله با آن پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی (فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی (فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

حجم فایل : 629

صفحات فایل : 46

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی (فصل هفتم کت

پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی (فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی (فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی (فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)

حجم فایل : 668

صفحات فایل : 50

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

عنوان: پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه

پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه)
پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی (فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)

پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی (فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)

حجم فایل : 621

صفحات فایل : 34

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت نقش های اقتصادی و اجتماعی حس

پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی (فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)
پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی (فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)
پاورپوینت نقش‌های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی (فصل پنجم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه) پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)

پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)

حجم فایل : 559

صفحات فایل : 15

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

عنوان: پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسف

 پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)
 پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)
پاورپوینت پیشینه حسابرسی (فصل سوم کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه) پاورپوینت نیاز به فلسفه حسابرسی(فصل اول کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)

پاورپوینت نیاز به فلسفه حسابرسی(فصل اول کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)

حجم فایل : 569

صفحات فایل : 21

گروه فایل : حسابداری

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

عنوان: پاورپوینت نیاز به فلسفه حسابرسی(فصل اول کتا

پاورپوینت نیاز به فلسفه حسابرسی(فصل اول کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)
پاورپوینت نیاز به فلسفه حسابرسی(فصل اول کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه)
پاورپوینت نیاز به فلسفه حسابرسی(فصل اول کتاب فلسفه حسابرسی حساس یگانه) پاورپوینت بررسی عکس برداری های ماهواره ای

پاورپوینت بررسی عکس برداری های ماهواره ای

حجم فایل : 711

صفحات فایل : 20

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت بررسی عکس برداری های ماهواره ای
پاورپوینت بررسی عکس برداری های ماهواره ای
پاورپوینت بررسی عکس برداری های ماهواره ای پاورپوینت سنجش از دور

پاورپوینت سنجش از دور

حجم فایل : 3102

صفحات فایل : 120

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 14000

مشخصات فایل:

پاورپوینت سنجش از دور
پاورپوینت سنجش از دور
پاورپوینت سنجش از دور پاورپوینت تحلیل مدیریت شهری در جهان

پاورپوینت تحلیل مدیریت شهری در جهان

حجم فایل : 1873

صفحات فایل : 45

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تحلیل مدیریت شهری در جهان
پاورپوینت تحلیل مدیریت شهری در جهان
پاورپوینت تحلیل مدیریت شهری در جهان پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز بر مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز بر مدیریت منابع انسانی

حجم فایل : 1905

صفحات فایل : 76

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 14000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز بر مدیریت منابع انسانی
پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز بر مدیریت منابع انسانی
پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز بر مدیریت منابع انسانی پاورپوینت تعارض و تناقض در سازمان

پاورپوینت تعارض و تناقض در سازمان

حجم فایل : 607

صفحات فایل : 28

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تعارض و تناقض در سازمان
پاورپوینت تعارض و تناقض در سازمان
پاورپوینت تعارض و تناقض در سازمان پاورپوینت تفویض اختیار و عدم تمرکز

پاورپوینت تفویض اختیار و عدم تمرکز

حجم فایل : 2148

صفحات فایل : 36

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تفویض اختیار و عدم تمرکز
پاورپوینت تفویض اختیار و عدم تمرکز
پاورپوینت تفویض اختیار و عدم تمرکز پاورپوینت تفکر سیستمی

پاورپوینت تفکر سیستمی

حجم فایل : 2466

صفحات فایل : 36

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تفکر سیستمی
پاورپوینت تفکر سیستمی
پاورپوینت تفکر سیستمی پاورپوینت تحلیل برنامه استراتژیک راه‎آهن

پاورپوینت تحلیل برنامه استراتژیک راه‎آهن

حجم فایل : 912

صفحات فایل : 47

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تحلیل برنامه استراتژیک راه‎آهن
پاورپوینت تحلیل برنامه استراتژیک راه‎آهن
پاورپوینت تحلیل برنامه استراتژیک راه‎آهن پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس

پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس

حجم فایل : 1926

صفحات فایل : 39

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 9000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس
پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس
پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس پاورپوینت تحلیل مدیریت روستایی در ایران قبل از انقلاب اسلامی

پاورپوینت تحلیل مدیریت روستایی در ایران قبل از انقلاب اسلامی

حجم فایل : 1649

صفحات فایل : 49

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تحلیل مدیریت روستایی در ایران قبل از انقلاب اسلامی
پاورپوینت تحلیل مدیریت روستایی در ایران قبل از انقلاب اسلامی
پاورپوینت تحلیل مدیریت روستایی در ایران قبل از انقلاب اسلامی پاورپوینت کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری

پاورپوینت کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری

حجم فایل : 2675

صفحات فایل : 15

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 7000

مشخصات فایل:

پاورپوینت کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری
پاورپوینت کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری
پاورپوینت کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری پاورپوینت تفکر سیستمی و ارزیابی آن در اداره جامعه و سازمان

پاورپوینت تفکر سیستمی و ارزیابی آن در اداره جامعه و سازمان

حجم فایل : 1200

صفحات فایل : 34

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 12000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تفکر سیستمی و ارزیابی آن در اداره جامعه و سازمان
پاورپوینت تفکر سیستمی و ارزیابی آن در اداره جامعه و سازمان
پاورپوینت تفکر سیستمی و ارزیابی آن در اداره جامعه و سازمان پاورپوینت تفکر سناریویی؛ ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان

پاورپوینت تفکر سناریویی؛ ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان

حجم فایل : 2805

صفحات فایل : 68

گروه فایل : مدیریت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 14000

مشخصات فایل:

پاورپوینت تفکر سناریویی؛ ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان
پاورپوینت تفکر سناریویی؛ ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان
پاورپوینت تفکر سناریویی؛ ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بینان پاورپوینت بررسی دستگاه های حفر تونل (TBM)

پاورپوینت بررسی دستگاه های حفر تونل (TBM)

حجم فایل : 1597

صفحات فایل : 13

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 6000

مشخصات فایل:

 پاورپوینت بررسی دستگاه های حفر تونل (TBM)
 پاورپوینت بررسی دستگاه های حفر تونل (TBM)
پاورپوینت بررسی دستگاه های حفر تونل (TBM) پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی

پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی

حجم فایل : 2805

صفحات فایل : 19

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 6500

مشخصات فایل:

پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی
پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی
پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه پاک (CDM)

پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه پاک (CDM)

حجم فایل : 963

صفحات فایل : 23

گروه فایل : شهرسازی

فرمت فایل : pptx

مبلغ فایل : 6500

مشخصات فایل:

پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه پاک (CDM)
پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه پاک (CDM)
پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه پاک (CDM) تحقیق انواع بیمه رضایت مشتری و علل عدم استفاده بیمه عمر

تحقیق انواع بیمه رضایت مشتری و علل عدم استفاده بیمه عمر

حجم فایل : 245

صفحات فایل : 51

گروه فایل : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

انواع بیمه و رضایتمندی مشتری در صنعت بیمه ، دلایل عدم استفاده از بیمه عمر در ایران

انواع بیمه های عمر

بیمه های عمر بطور کلی در حال حاضر به دو طریق عرضه می شوند :
1) بیمه های عمر با پوشش صرفا خطر فوت : در اینگونه ب

تحقیق انواع بیمه رضایت مشتری و علل عدم استفاده بیمه عمر
تحقیق انواع بیمه رضایت مشتری و علل عدم استفاده بیمه عمر
تحقیق انواع بیمه رضایت مشتری و علل عدم استفاده بیمه عمر طرح تولیدی نقش بسته بندی در توسعه صادرات زعفران

طرح تولیدی نقش بسته بندی در توسعه صادرات زعفران

حجم فایل : 123

صفحات فایل : 33

گروه فایل : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

طرح تولیدی نقش بسته بندی در توسعه صادرات زعفران

زعفران :
زعفران یکی از قدیمی ترین گیاهان ادویه ای و دارویی است که همواره مورد توجه مردم بوده است این گیاه از خانواده زنبقیان بوده و از سالهای بسیار دور در ایران کشت می شده است و

طرح تولیدی نقش بسته بندی در توسعه صادرات زعفران
طرح تولیدی نقش بسته بندی در توسعه صادرات زعفران
طرح تولیدی نقش بسته بندی در توسعه صادرات زعفران تحقیق نقش آتشدان روی سکه های ساسانی

تحقیق نقش آتشدان روی سکه های ساسانی

حجم فایل : 1349

صفحات فایل : 33

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : zip

مبلغ فایل : 3500

نقش آتشدان روی سکه های ساسانی

محصول حاضر دارای دو فایل با فرمتهای ورد و پاورپوینت با تصاویر کامل میباشد.

مقدمه :
sp در سرزمین پهناور ایران، در اغلب نقاط، در زیر تلهای خام و ویرانه ها، آثار نفیس و گنجینه های متنوع

تحقیق نقش آتشدان روی سکه های ساسانی
تحقیق نقش آتشدان روی سکه های ساسانی
تحقیق نقش آتشدان روی سکه های ساسانی تحقیق تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان و راهکارهای آن

تحقیق تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان و راهکارهای آن

حجم فایل : 34

صفحات فایل : 27

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 4000

مقدمه
اهداف هسته مشاوره
اهمیت و ضرورت راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش
معرفی هسته مشاوره
تعاریف ( در خصوص تنوع مشکلات )
بررسی و تحلیل تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان در سال تحصیلی 84 85
مقایسه جدول فراوانی و تنوع مشکلات sp سال تحصیلی 82 83 با 85 84

تحقیق تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان و راهکارهای آن
تحقیق تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان و راهکارهای آن
تحقیق تنوع مشکلات رفتاری دانش آموزان و راهکارهای آن مقاله مدیریت آشوب پروژه آنالیز تصمیم گیری، تعارض

مقاله مدیریت آشوب پروژه آنالیز تصمیم گیری، تعارض

حجم فایل : 63

صفحات فایل : 48

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4000

پروژه آنالیز تصمیم گیری

مدیریت آشوب

در این مقاله ضمن تعریف تعارض، رویکردهای متفاوت به تعارض معرفی شده است. این مقاله، تعارض را از دیدگاه علوم جدید، خصوصاً نظریات آشوب و نظریه کوانتوم ب

مقاله مدیریت آشوب پروژه آنالیز تصمیم گیری، تعارض
مقاله مدیریت آشوب پروژه آنالیز تصمیم گیری، تعارض
مقاله مدیریت آشوب پروژه آنالیز تصمیم گیری، تعارض تحقیق سیستمهای کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS

تحقیق سیستمهای کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS

حجم فایل : 46

صفحات فایل : 56

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 4500

سیستمهای کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS

کامپیوتری کردن سیستمهای دستی
کامپیوتری کردن سیستم دستور کار نت با استفاده از سیستم کامپیوتری صحیح برای کارخانه باعث بهبود و افزایش کارایی نت میشود.
باید توجه داشت که در

تحقیق سیستمهای کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS
تحقیق سیستمهای کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS
تحقیق سیستمهای کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMS تحقیق فیزیک گرانش و نظریه های آن

تحقیق فیزیک گرانش و نظریه های آن

حجم فایل : 4498

صفحات فایل : 83

گروه فایل : فیزیک

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 5000

گرانش و نظریه های آن

sp سرایزاک نیوتن، در سالهای 1600 صاحب کرسی ریاضیات در کمبریج بود. وی همان مقامی را داشت که هاوکینگ امروزه دارد. نیوتن قوانینی را کشف کرد که چگونگی عمل گرانش را درشرایط کم و بیش عادی، توضیح می دهند. نخست اینک

تحقیق فیزیک گرانش و نظریه های آن
تحقیق فیزیک گرانش و نظریه های آن
تحقیق فیزیک گرانش و نظریه های آن مقاله مهندسی و معماری سیستم ها

مقاله مهندسی و معماری سیستم ها

حجم فایل : 25

صفحات فایل : 38

گروه فایل : پژوهش

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

مهندسی و معماری سیستم ها

چکیده
در ایجاد سیستم هایی که نمونه هایی از آنها موجود است، مهندسی سیستم ها به کار گرفته می شود. پیچیدگی این گونه سیستم ها معمولاً کم است. اما وقتی موضوع ایجاد یک سیستم جد

مقاله مهندسی و معماری سیستم ها
مقاله مهندسی و معماری سیستم ها
مقاله مهندسی و معماری سیستم ها سمینار کوپلینگها (طراحی مهندسی)

سمینار کوپلینگها (طراحی مهندسی)

حجم فایل : 4714

صفحات فایل : 43

گروه فایل : سمینار

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

کوپلینگها

سمینار روش های طراحی مهندسی

مطالب:
مقدمه
انواع کوپلینگ ها
کوپلینگ صلب
کوپلینگ ارتجاعی
کوپلینگ متحرک

سمینار کوپلینگها (طراحی مهندسی)
سمینار کوپلینگها (طراحی مهندسی)
سمینار کوپلینگها (طراحی مهندسی) تحقیق سیستم کانبان

تحقیق سیستم کانبان

حجم فایل : 37

صفحات فایل : 52

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 3000

سیستم کانبان

مقدمه
sp (تمرکز این تحقیق بر پیاده سازی سیستم تولید بموقع در کف کارگاه است. تکنیک هایی که در این سطح مورد استفاده قرار می گیرند. به واسطه توجه فزاینده به تکنیک های تولید ژاپنی، به خوبی مستند گردیده ونحوه کار آ

تحقیق سیستم کانبان
تحقیق سیستم کانبان
تحقیق سیستم کانبان تحقیق کنترل اتوماتیک

تحقیق کنترل اتوماتیک

حجم فایل : 690

صفحات فایل : 123

گروه فایل : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

مبلغ فایل : 3000

کنترل اتوماتیک

سرفصل مطالب:

تبدیل لاپلاس و مفاهیم آن.
مبانی و مفاهیم کنترل.
مدل سازی سیستمهای دینامیکی.
بررسی رفتار ترانزیست سیستمها.
معرفی انژکتور دررفتار سیستمها.
مکان

تحقیق کنترل اتوماتیک
تحقیق کنترل اتوماتیک
تحقیق کنترل اتوماتیک تحقیق کاربرد معادلات پیوستگی

تحقیق کاربرد معادلات پیوستگی

حجم فایل : 97

صفحات فایل : 12

گروه فایل : تحقیق

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

کاربرد معادلات پیوستگی

چکیده:
سوختهای دوپایه مواد همگنی هستند که از اختلاط نیتروسلولز و نیتروگلیسیرین (باجایگیری مولکول های نیتروگلیسرین روی زنجیره های مولکولی نیتروسلولز ) و اندکی افزودنی های دیگر بدست می آیند و یک مخلوط همگ

تحقیق کاربرد معادلات پیوستگی
تحقیق کاربرد معادلات پیوستگی
تحقیق کاربرد معادلات پیوستگی مقاله فیزیک مدرن

مقاله فیزیک مدرن

حجم فایل : 8670

صفحات فایل : 27

گروه فایل : فیزیک

فرمت فایل : doc

مبلغ فایل : 2000

مقدمه :

فیزیک مدرن چیست ؟
sp sp sp sp نارساییهای فیزیک کلاسیک، تقریبا همزمان با پیشرفتهای سریع آن ظاهر شد و چون دانشمندان با تئوریهای موجود نتوانستند این اشکالات را برطرف کنند به جستجوی کشف علت برآمدند و سرانجام با ابداع تئوریهای جدید ، فیزیک مدرن را پی افکندند اساس

مقاله فیزیک مدرن
مقاله فیزیک مدرن
مقاله فیزیک مدرن
۹۷/۰۶/۰۶ موافقین ۰ مخالفین ۰
یاسمین

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی