باران باش و ببار نگو این کاسه ها از آن کیست

مرجع دانلود فایل های دانش پژوهی

طبقه بندی موضوعی

پربیننده ترین مطالب

محبوب ترین مطالب

پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۱۴ ب.ظ


پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

تعداد صفحات : 93

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 51

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

تعداد صفحات : 490

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 175

پایان نامه تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

پایان نامه تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

تعداد صفحات : 207

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 118

مقاله قاچاق و عناصر آن

مقاله قاچاق و عناصر آن

تعداد صفحات : 74

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 53

تحقیق وجوه افتراق و اشتراک توقیف اموال

تحقیق وجوه افتراق و اشتراک توقیف اموال

تعداد صفحات : 13

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 7

مقاله جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

مقاله جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

تعداد صفحات : 126

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 49

اسناد تجاری

اسناد تجاری

تعداد صفحات : 27

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 45

قـانون کار (قراردادهای کار در ایران)

قـانون کار (قراردادهای کار در ایران)

تعداد صفحات : 23

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 22

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

تعداد صفحات : 116

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 231

قوه قهریه

قوه قهریه

تعداد صفحات : 26

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 20

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

تعداد صفحات : 38

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 29

پایان نامه مفهوم دیه (قصاص) در اسلام

پایان نامه مفهوم دیه (قصاص) در اسلام

تعداد صفحات : 135

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 151

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

تعداد صفحات : 37

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 23

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

تعداد صفحات : 51

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 34

" استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

تعداد صفحات : 76

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 49

پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات : 161

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 83

دعاوی قولنامه ای

دعاوی قولنامه ای

تعداد صفحات : 27

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 23

آیین دادرسی اطفال

آیین دادرسی اطفال

تعداد صفحات : 91

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 69

کار تحقیقی دیه

کار تحقیقی دیه

تعداد صفحات : 73

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 88

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 30

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

تعداد صفحات : 285

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 140

بررسی ادله اثبات دعوی در دادرسی کیفری

بررسی ادله اثبات دعوی در دادرسی کیفری

تعداد صفحات : 77

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 59

مقاله کیفری اطفال

مقاله کیفری اطفال

تعداد صفحات : 29

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 19

تحقیق د رمورد قتل در حکم شبه و ضرب و جرح

تحقیق د رمورد قتل در حکم شبه و ضرب و جرح

تعداد صفحات : 31

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 22

مقاله طلاق

مقاله طلاق

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 18

مقاله شرط نتیجه

مقاله شرط نتیجه

تعداد صفحات : 11

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 27

مقاله سببهای تشدید مجازات

مقاله سببهای تشدید مجازات

تعداد صفحات : 11

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 12

حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا و تبعات آن

تعداد صفحات : 11

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 14

مقاله نظام قضایی آلمان

مقاله نظام قضایی آلمان

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 21

مقاله مسئولیت مدنی

مقاله مسئولیت مدنی

تعداد صفحات : 29

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 25

مقاله گران فروشی و تعزیرات

مقاله گران فروشی و تعزیرات

تعداد صفحات : 14

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 19

مقاله در مورد قاچاق انسان

مقاله در مورد قاچاق انسان

تعداد صفحات : 41

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 28

مقاله شرایط اساسی قراردادها

مقاله شرایط اساسی قراردادها

تعداد صفحات : 22

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 21

پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا

پایان نامه وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا

تعداد صفحات : 125

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 203

پایان نامه نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

پایان نامه نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

تعداد صفحات : 198

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 350

پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

پایان نامه نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

تعداد صفحات : 187

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 462

پایان نامه نظم عمومی بین المللی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی

پایان نامه نظم عمومی بین المللی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی

تعداد صفحات : 125

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 238

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر

تعداد صفحات : 82

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 133

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

تعداد صفحات : 480

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1103

پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات

پایان نامه نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات

تعداد صفحات : 134

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 147

پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

تعداد صفحات : 155

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 261

پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

تعداد صفحات : 220

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 560

پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

پایان نامه جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

تعداد صفحات : 202

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 545

پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

تعداد صفحات : 159

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 351

پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

تعداد صفحات : 127

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 119

پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری

پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری

تعداد صفحات : 149

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 342

پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

تعداد صفحات : 93

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 257

پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

پایان نامه بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

تعداد صفحات : 111

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 452

پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل

پایان نامه بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل

تعداد صفحات : 160

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 226

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

تعداد صفحات : 124

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 6623

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تعداد صفحات : 137

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 195

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شرط فعل

تعداد صفحات : 147

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 211

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

تعداد صفحات : 96

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 3186

پایان نامه بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

پایان نامه بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

تعداد صفحات : 181

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 693

پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

پایان نامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

تعداد صفحات : 154

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 178

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

تعداد صفحات : 151

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 490

پایان نامه بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان

پایان نامه بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان

تعداد صفحات : 131

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1325

پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

تعداد صفحات : 87

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 302

پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر

پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر

تعداد صفحات : 102

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2370

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

تعداد صفحات : 174

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2983

پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

تعداد صفحات : 142

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 3663

پایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

تعداد صفحات : 167

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 308

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

تعداد صفحات : 181

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 470

پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

تعداد صفحات : 81

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 3119

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

تعداد صفحات : 160

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 278

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصر و عراق

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصر و عراق

تعداد صفحات : 108

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 178

پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

تعداد صفحات : 101

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 216

پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

تعداد صفحات : 159

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 374

پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

تعداد صفحات : 123

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 226

پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

تعداد صفحات : 82

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 3153

پایان نامه بررسی تأثیر رسانه¬های دیداری بر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان

پایان نامه بررسی تأثیر رسانه¬های دیداری بر بزهکاری و بزه دیدگی کودکان

تعداد صفحات : 122

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 393

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

تعداد صفحات : 100

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 74

پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

تعداد صفحات : 172

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 325

پایان نامه ارتکاب جرم در حال خواب

پایان نامه ارتکاب جرم در حال خواب

تعداد صفحات : 138

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 387

پایان نامه اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

پایان نامه اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

تعداد صفحات : 148

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 358

پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

پایان نامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

تعداد صفحات : 139

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 304

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

تعداد صفحات : 136

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 302

پایان نامه اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

پایان نامه اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

تعداد صفحات : 202

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 468

پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

پایان نامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

تعداد صفحات : 102

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 359

۹۶/۰۹/۲۶ موافقین ۰ مخالفین ۰
یاسمین

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی