باران باش و ببار نگو این کاسه ها از آن کیست

مرجع دانلود فایل های دانش پژوهی

طبقه بندی موضوعی

پربیننده ترین مطالب

محبوب ترین مطالب

۴ مطلب با موضوع «سمینار» ثبت شده است


پایان نامه کارتهای CRC در معماری نرم افزار

پایان نامه کارتهای CRC در معماری نرم افزار

تعداد صفحات : 106

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1198

پایان نامه ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا

پایان نامه ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا

تعداد صفحات : 82

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1175

پایان نامه روشهای ارزیابی معماری نرم افزار

پایان نامه روشهای ارزیابی معماری نرم افزار

تعداد صفحات : 250

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2208

پایان نامه جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی

پایان نامه جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی

تعداد صفحات : 117

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 702

پایان نامه بررسی تلفیق مفاهیم جنبه گرایی و معماری سرویس گرا

پایان نامه بررسی تلفیق مفاهیم جنبه گرایی و معماری سرویس گرا

تعداد صفحات : 131

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1590

پایان نامه بررسی روش های محقق سازی سرویس های نرم افزاری

پایان نامه بررسی روش های محقق سازی سرویس های نرم افزاری

تعداد صفحات : 106

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2123

پایان نامه بررسی انطباق نسخه ٢;٠ زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن

پایان نامه بررسی انطباق نسخه ٢;٠ زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن

تعداد صفحات : 150

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2999

پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا

پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا

تعداد صفحات : 139

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2062

پایان نامه بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار

پایان نامه بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار

تعداد صفحات : 238

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 4712

پایان نامه نگاه هستان شناسانه بر معماری نرم افزار

پایان نامه نگاه هستان شناسانه بر معماری نرم افزار

تعداد صفحات : 140

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2662

پایان نامه همگام سازی خودکار مدل ها در معماری مدل رانه

پایان نامه همگام سازی خودکار مدل ها در معماری مدل رانه

تعداد صفحات : 46

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 364

پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2.0

پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2.0

تعداد صفحات : 160

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 3358

سمینار اقلیم شناسی

سمینار اقلیم شناسی

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 99

مقاله مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت

مقاله مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت

تعداد صفحات : 12

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 14

سمینار نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی

سمینار نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی

تعداد صفحات : 102

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6626

سمینار بررسی عوامل موثر بر عمر آجرهای نسوز در کوره های دوار سیمان

سمینار بررسی عوامل موثر بر عمر آجرهای نسوز در کوره های دوار سیمان

تعداد صفحات : 45

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2296

سمینار مدل rate based درستو نهای تقطیر واکنشی

سمینار مدل rate based درستو نهای تقطیر واکنشی

تعداد صفحات : 96

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6610

سمینار نانوتکنولوژی و کاربرد آن در فرایندهای شیمی و الکتروشیمی

سمینار نانوتکنولوژی و کاربرد آن در فرایندهای شیمی و الکتروشیمی

تعداد صفحات : 98

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 5899

سمینار بررسی کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع بالادستی نفت

سمینار بررسی کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع بالادستی نفت

تعداد صفحات : 59

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1463

سمینار بررسی مدل کاتالیستی وکنش جفت شدن اکسایشی متان (OCM ) درراکتورهای کاتالیستی بستر ثابت

سمینار بررسی مدل کاتالیستی وکنش جفت شدن اکسایشی متان (OCM ) درراکتورهای کاتالیستی بستر ثابت

تعداد صفحات : 96

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1025

سمینار مدلسازی شبکه ای جریان سیال در بسترهای فشرده

سمینار مدلسازی شبکه ای جریان سیال در بسترهای فشرده

تعداد صفحات : 70

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1353

سمینار اصول طراحی خشک کن های پاششی برای خشک کردن فرآورده های بیولوژیک

سمینار اصول طراحی خشک کن های پاششی برای خشک کردن فرآورده های بیولوژیک

تعداد صفحات : 101

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2240

سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالی

سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالی

تعداد صفحات : 128

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6067

سمینار بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلاء

سمینار بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلاء

تعداد صفحات : 44

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1477

سمینار برسی پدیده کوالنسنس در سیستم های پراکنده مایع - مایع بهم خوری

سمینار برسی پدیده کوالنسنس در سیستم های پراکنده مایع - مایع بهم خوری

تعداد صفحات : 107

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4545

سمینار بررسی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز

سمینار بررسی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز

تعداد صفحات : 64

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 544

سمینار بررسی فرایندهای خالص سازی گاز طبیعی

سمینار بررسی فرایندهای خالص سازی گاز طبیعی

تعداد صفحات : 128

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3194

سمینار شبیه سازی هیدرودینامیکی راکتورهای هوایی با استفاده ازcfd

سمینار شبیه سازی هیدرودینامیکی راکتورهای هوایی با استفاده ازcfd

تعداد صفحات : 38

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 303

سمینار تکنولوژی GTL

سمینار تکنولوژی GTL

تعداد صفحات : 48

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 826

سمینار آشنائی با واحد غلظت شکن پالایشگاه نفت

سمینار آشنائی با واحد غلظت شکن پالایشگاه نفت

تعداد صفحات : 69

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 704

سمینار بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها

سمینار بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها

تعداد صفحات : 66

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1113

مقاله مبادله و چرخه های همکاری تجزیه و تحلیل تئوریکی و تجربی مشارکت در کار

مقاله مبادله و چرخه های همکاری تجزیه و تحلیل تئوریکی و تجربی مشارکت در کار

تعداد صفحات : 117

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1887

سمینار اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن در روسازیهای بتنی

سمینار اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن در روسازیهای بتنی

تعداد صفحات : 137

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 339

سمینار سرقفلی

سمینار سرقفلی

تعداد صفحات : 47

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 287

پایان نامه طرق شکایت از احکام و قرارهای کیفری

پایان نامه طرق شکایت از احکام و قرارهای کیفری

تعداد صفحات : 40

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 178

آثار درجه بندی تعزیرات بر اعمال مجازات های سالب آزادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

آثار درجه بندی تعزیرات بر اعمال مجازات های سالب آزادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تعداد صفحات : 43

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 157

اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه

اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه

تعداد صفحات : 94

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 138

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن

تعداد صفحات : 77

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 825

ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری

ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری

تعداد صفحات : 103

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 365

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﺪوﻟﻮژیRUP ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﺪوﻟﻮژیRUP ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا

تعداد صفحات : 107

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 863

بررسی قابلیت بهره برداری از نگرش(SOA (Service Oriented Architecture در چارچوب MDA (Model Driver Architecture)

بررسی قابلیت بهره برداری از نگرش(SOA (Service Oriented Architecture در چارچوب MDA (Model Driver Architecture)

تعداد صفحات : 70

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 482

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ Information retieval for Semantic web

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ Information retieval for Semantic web

تعداد صفحات : 74

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1411

ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﯽ درﻧﮓ ﺗﻮﮐﺎر

ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﯽ درﻧﮓ ﺗﻮﮐﺎر

تعداد صفحات : 69

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 166

ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار ﭼﺎﺑﮏ

ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار ﭼﺎﺑﮏ

تعداد صفحات : 69

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 590

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ Agile Enterprise Architecture

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ Agile Enterprise Architecture

تعداد صفحات : 197

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1524

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اراﯾﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎپ

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اراﯾﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎپ

تعداد صفحات : 68

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 681

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

تعداد صفحات : 117

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 322

ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI)

ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI)

تعداد صفحات : 140

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1177

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ: ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ؛ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ: ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ؛ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

تعداد صفحات : 86

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 764

ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ System Architect

ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ System Architect

تعداد صفحات : 118

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 765

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

تعداد صفحات : 73

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 690

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن

تعداد صفحات : 124

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 690

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

تعداد صفحات : 122

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1059

ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ

ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ

تعداد صفحات : 85

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1619

تعامل بین جاذب های اجزا و چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز

تعامل بین جاذب های اجزا و چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز

تعداد صفحات : 88

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1898

یاسمین
۲۴ آذر ۹۶ ، ۲۱:۳۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر


سمینار برق بررسی کنترل فازی تطبیقی

سمینار برق بررسی کنترل فازی تطبیقی

تعداد صفحات : 113

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1050

سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC

سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC

تعداد صفحات : 88

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 797

سمینار برق الگوریتم بهینه سازی تکاملی

سمینار برق الگوریتم بهینه سازی تکاملی

تعداد صفحات : 78

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2905

سمینار برق آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک

سمینار برق آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک

تعداد صفحات : 72

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1192

سمینار برق آشنایی با انواع ترانسفورماتور های خشک

سمینار برق آشنایی با انواع ترانسفورماتور های خشک

تعداد صفحات : 67

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2077

سمینار برق اثرات تولید پراکنده (DG) در صنعت برق امروز

سمینار برق اثرات تولید پراکنده (DG) در صنعت برق امروز

تعداد صفحات : 53

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1284

سمینار برق اتوماسیون شبکه های توزیع

سمینار برق اتوماسیون شبکه های توزیع

تعداد صفحات : 70

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 679

سمینار برق شبکه های رادیو ترانک TRTRA

سمینار برق شبکه های رادیو ترانک TRTRA

تعداد صفحات : 55

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 782

سمینار برق بررسی روشهای مختلف کنترل دور و موقعیت موتور DC

سمینار برق بررسی روشهای مختلف کنترل دور و موقعیت موتور DC

تعداد صفحات : 97

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3508

سمینار برق کاربرد نظریه ترکیب اطلاعات در تعیین روند تغییرات بازار بورس (روش OWA)

سمینار برق کاربرد نظریه ترکیب اطلاعات در تعیین روند تغییرات بازار بورس (روش OWA)

تعداد صفحات : 46

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 425

سمینار مواد مطالعه تأثیر پارامترهای مختلف بر روی ریز ساختار، سیالیت و خواص

سمینار مواد مطالعه تأثیر پارامترهای مختلف بر روی ریز ساختار، سیالیت و خواص

تعداد صفحات : 95

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 8423

سمینار مواد مطالعه خواص زیرکن به منظور ساخت کامپوزیت ها

سمینار مواد مطالعه خواص زیرکن به منظور ساخت کامپوزیت ها

تعداد صفحات : 61

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 8674

سمینار مواد نانولوله های کربنی روش های تولید خواص و کاربردها

سمینار مواد نانولوله های کربنی روش های تولید خواص و کاربردها

تعداد صفحات : 111

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6777

سمینار مواد نانو ذرات مغناطیسی هگزا فریت باریم

سمینار مواد نانو ذرات مغناطیسی هگزا فریت باریم

تعداد صفحات : 100

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4681

سمینار مواد مطالعه اصلاح ساختاری آلیاژ آلومینیوم سیلیسیم حاوی ترکیبات بین فلزی فنی از آهن و تاثیر آن

سمینار مواد مطالعه اصلاح ساختاری آلیاژ آلومینیوم سیلیسیم حاوی ترکیبات بین فلزی فنی از آهن و تاثیر آن

تعداد صفحات : 89

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 10501

سمینار مواد مطالعه اتصال دهی آلومینیوم به فولاد توسط فرآیند جوشکاری مقاومتی

سمینار مواد مطالعه اتصال دهی آلومینیوم به فولاد توسط فرآیند جوشکاری مقاومتی

تعداد صفحات : 55

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1550

سمینار مواد کاشتنیهای فلزی، بررسی خواص مکانیکی

سمینار مواد کاشتنیهای فلزی، بررسی خواص مکانیکی

تعداد صفحات : 182

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4757

سمینار مواد مروری بر عوامل مؤثر بر توسعة پایدار فلزات غیرآهنی تولیدی در ایران

سمینار مواد مروری بر عوامل مؤثر بر توسعة پایدار فلزات غیرآهنی تولیدی در ایران

تعداد صفحات : 142

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1477

سمینار مواد فولادهای ریخته گری در آلیاژ مقاوم به حرارت و بررسی تغییرات زیر ساختاری در آنها

سمینار مواد فولادهای ریخته گری در آلیاژ مقاوم به حرارت و بررسی تغییرات زیر ساختاری در آنها

تعداد صفحات : 103

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4541

سمینار مواد فولادهای پر آلیاژ رسوب سخت شونده و سوپر آلیاژ های و روش های تولید خواص و کاربردی

سمینار مواد فولادهای پر آلیاژ رسوب سخت شونده و سوپر آلیاژ های و روش های تولید خواص و کاربردی

تعداد صفحات : 160

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 5187

سمینار مواد فراوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای از طریق

سمینار مواد فراوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای از طریق

تعداد صفحات : 113

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 11836

سمینار مواد عوامل موثر بر تشکیل وکنترل مگنتیت بر عملیات کوره فلاش

سمینار مواد عوامل موثر بر تشکیل وکنترل مگنتیت بر عملیات کوره فلاش

تعداد صفحات : 115

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1993

سمینار مواد طراحی نمونه های استاندارد قطعات ریخته گری با توجه به وزن و مشخصات متالورژیکی قطعه

سمینار مواد طراحی نمونه های استاندارد قطعات ریخته گری با توجه به وزن و مشخصات متالورژیکی قطعه

تعداد صفحات : 71

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4997

سمینار مواد فرایند ریخته گری با مدل تبخیری

سمینار مواد فرایند ریخته گری با مدل تبخیری

تعداد صفحات : 110

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2101

سمینار مواد کاربرد فناوری نانو در تولید کامپوزیتهای نوین

سمینار مواد کاربرد فناوری نانو در تولید کامپوزیتهای نوین

تعداد صفحات : 82

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 855

سمینار مواد ساخت قطعات چدنی به روش متالورژی پودر

سمینار مواد ساخت قطعات چدنی به روش متالورژی پودر

تعداد صفحات : 36

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 515

سمینار مواد روش های شناسایی و ارزیابی ذرات نانو و معرفی تجهیزات مورد نیاز

سمینار مواد روش های شناسایی و ارزیابی ذرات نانو و معرفی تجهیزات مورد نیاز

تعداد صفحات : 164

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 8710

سمینار مواد خزش مس و آلیاژهای آن

سمینار مواد خزش مس و آلیاژهای آن

تعداد صفحات : 97

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2110

سمینار مواد چدن های مقاوم به خوردگی

سمینار مواد چدن های مقاوم به خوردگی

تعداد صفحات : 101

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 7515

سمینار مواد تاثیرعملیات حرارتی بین بحرانی بر روی خواص مکانیکی فولاد کرم وانادیم دا در سختی یکسان با کوئنچ تمپ

سمینار مواد تاثیرعملیات حرارتی بین بحرانی بر روی خواص مکانیکی فولاد کرم وانادیم دا در سختی یکسان با کوئنچ تمپ

تعداد صفحات : 88

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3058

سمینار مواد پوشش های کامپوزیتی حاوی نانو ذرات الماس

سمینار مواد پوشش های کامپوزیتی حاوی نانو ذرات الماس

تعداد صفحات : 74

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 722

سمینار مواد بررسی سطوح شکست کامپوزیتهای زمینه فلزی

سمینار مواد بررسی سطوح شکست کامپوزیتهای زمینه فلزی

تعداد صفحات : 58

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3359

سمینار مواد بررسی زیر ساختار خواص کششی کامپوزیت درجا

سمینار مواد بررسی زیر ساختار خواص کششی کامپوزیت درجا

تعداد صفحات : 73

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2299

سمینار مواد بررسی رفتار سایشی آلیاژهای منیزیم

سمینار مواد بررسی رفتار سایشی آلیاژهای منیزیم

تعداد صفحات : 72

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 5471

سمینار مواد بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش های دمای بالا بر روی فولاد

سمینار مواد بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش های دمای بالا بر روی فولاد

تعداد صفحات : 99

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 5206

سمینار مواد بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت A356 Al

سمینار مواد بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت A356 Al

تعداد صفحات : 60

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 935

سمینار نساجی کاربرد لیزر در نساجی

سمینار نساجی کاربرد لیزر در نساجی

تعداد صفحات : 61

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 307

سمینار نساجی کاربرد منسوجات هوشمند در پزشکی و نمایش علایم حیاتی

سمینار نساجی کاربرد منسوجات هوشمند در پزشکی و نمایش علایم حیاتی

تعداد صفحات : 85

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1325

سمینار نساجی بهینه سازی فرایند تکمیل پارچه های پنبه - پلی استر از طریق به کار گیری روش های آماری

سمینار نساجی بهینه سازی فرایند تکمیل پارچه های پنبه - پلی استر از طریق به کار گیری روش های آماری

تعداد صفحات : 170

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6329

سمینار نساجی بررسی نفوذپذیری کالای نساجی در مقابل هوا

سمینار نساجی بررسی نفوذپذیری کالای نساجی در مقابل هوا

تعداد صفحات : 60

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3688

سمینار نساجی آخرین روشهای بکار رفته در تهیه پارچه های ضد آب

سمینار نساجی آخرین روشهای بکار رفته در تهیه پارچه های ضد آب

تعداد صفحات : 57

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 955

سمینار نساجی منسوجات مقاوم در برابر آتش

سمینار نساجی منسوجات مقاوم در برابر آتش

تعداد صفحات : 107

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2900

سمینار نساجی کاربرد نانو کامپوزیت ها در صنایع مختلف

سمینار نساجی کاربرد نانو کامپوزیت ها در صنایع مختلف

تعداد صفحات : 82

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1771

سمینار نساجی کاربرد سیکلودکسترین در فرایندهای نساجی

سمینار نساجی کاربرد سیکلودکسترین در فرایندهای نساجی

تعداد صفحات : 80

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1709

سمینار نساجی کاربرد ژئوتکستایلها در عمران و کشاورزی

سمینار نساجی کاربرد ژئوتکستایلها در عمران و کشاورزی

تعداد صفحات : 72

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3163

سمینار نساجی کاربرد رنگزاهای طبیعی

سمینار نساجی کاربرد رنگزاهای طبیعی

تعداد صفحات : 67

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4672

سمینار نساجی کاربرد ترکیبات نانو نقره روی کالاهای نساجی حاوی الیاف مصنوعی

سمینار نساجی کاربرد ترکیبات نانو نقره روی کالاهای نساجی حاوی الیاف مصنوعی

تعداد صفحات : 81

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2566

سمینار نساجی کاربرد آنزیم لاکاز در رنگبری پساب رنگرزی

سمینار نساجی کاربرد آنزیم لاکاز در رنگبری پساب رنگرزی

تعداد صفحات : 106

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1067

سمینار نساجی کاربرد بیو پلیمرها در پزشکی

سمینار نساجی کاربرد بیو پلیمرها در پزشکی

تعداد صفحات : 72

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1435

سمینار نساجی عوامل و خواص کلیدی تأثیر گذار در کیفیت پارچه های فاستونی

سمینار نساجی عوامل و خواص کلیدی تأثیر گذار در کیفیت پارچه های فاستونی

تعداد صفحات : 45

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2650

سمینار نساجی ضد چرک کردن کالای نساجی

سمینار نساجی ضد چرک کردن کالای نساجی

تعداد صفحات : 98

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 962

سمینار نساجی روش های نوین آبگریز کردن کالاهای نساجی (سوپر هیدروفوب)

سمینار نساجی روش های نوین آبگریز کردن کالاهای نساجی (سوپر هیدروفوب)

تعداد صفحات : 114

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6261

سمینار نساجی روش های جدید تکمیل ضد میکروب کالای پشمی

سمینار نساجی روش های جدید تکمیل ضد میکروب کالای پشمی

تعداد صفحات : 96

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2244

سمینار نساجی رنگ زدایی با آنزیم

سمینار نساجی رنگ زدایی با آنزیم

تعداد صفحات : 67

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 645

سمینار نساجی رنگبری پساب رنگرزی با استفاده از فتوکاتالیستها

سمینار نساجی رنگبری پساب رنگرزی با استفاده از فتوکاتالیستها

تعداد صفحات : 79

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1503

سمینار نساجی خصوصیات نخ دوخت مورد مصرف در پوشاک

سمینار نساجی خصوصیات نخ دوخت مورد مصرف در پوشاک

تعداد صفحات : 114

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 886

سمینار نساجی توسعه رنگ های راکتیو ساختار شیمیایی و کاربرد آنها در نساجی

سمینار نساجی توسعه رنگ های راکتیو ساختار شیمیایی و کاربرد آنها در نساجی

تعداد صفحات : 107

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3260

سمینار نساجی تاثیرات نوع بافت و خصوصیات نخ بر روی خواص پیچشی، خمشی و تغییرات پارچه

سمینار نساجی تاثیرات نوع بافت و خصوصیات نخ بر روی خواص پیچشی، خمشی و تغییرات پارچه

تعداد صفحات : 82

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2426

سمینار نساجی تأثیر نانو مواد بر دیر سوز کردن کالاهای نساجی

سمینار نساجی تأثیر نانو مواد بر دیر سوز کردن کالاهای نساجی

تعداد صفحات : 69

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 976

سمینار نساجی بررسی روشهای تولید پارچه های فضادار در منسوجات فنی

سمینار نساجی بررسی روشهای تولید پارچه های فضادار در منسوجات فنی

تعداد صفحات : 76

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2279

سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی تاری چند محوری در دهه گذشته

سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی تاری چند محوری در دهه گذشته

تعداد صفحات : 56

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1607

سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی پودی چند محوری دردهه گذشته

سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی پودی چند محوری دردهه گذشته

تعداد صفحات : 77

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1979

سمینار نساجی بررسی رفتار حرارتی پشم و ضد آتش کردن آن

سمینار نساجی بررسی رفتار حرارتی پشم و ضد آتش کردن آن

تعداد صفحات : 103

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2852

سمینار نساجی بررسی خصوصیات و ویژگی های نخ های بکاررفته در تورهای ماهیگیری

سمینار نساجی بررسی خصوصیات و ویژگی های نخ های بکاررفته در تورهای ماهیگیری

تعداد صفحات : 38

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 450

سمینار نساجی بررسی تاثیر تجمع رنگ در کالای نساجی

سمینار نساجی بررسی تاثیر تجمع رنگ در کالای نساجی

تعداد صفحات : 75

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2092

سمینار نساجی افزایش رسانایی الیاف با نانولوله های کربن

سمینار نساجی افزایش رسانایی الیاف با نانولوله های کربن

تعداد صفحات : 96

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 13249

سمینار نساجی کاربردهای پزشکی الیاف نانو

سمینار نساجی کاربردهای پزشکی الیاف نانو

تعداد صفحات : 77

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6927

سمینار نساجی کاربرد نانو سولها در نساجی

سمینار نساجی کاربرد نانو سولها در نساجی

تعداد صفحات : 52

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2117

سمینار نساجی بررسی پیشرفت های حاصله در صنعت تولید و تکمیل منسوجات بی بافت

سمینار نساجی بررسی پیشرفت های حاصله در صنعت تولید و تکمیل منسوجات بی بافت

تعداد صفحات : 138

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 14716

سمینار نساجی انواع نخ های تولید شده در سیستم ریسندگی چرخانه ای

سمینار نساجی انواع نخ های تولید شده در سیستم ریسندگی چرخانه ای

تعداد صفحات : 63

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1052

یاسمین
۲۴ آذر ۹۶ ، ۲۱:۳۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر


پایان نامه کارتهای CRC در معماری نرم افزار

پایان نامه کارتهای CRC در معماری نرم افزار

تعداد صفحات : 106

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1198

پایان نامه ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا

پایان نامه ارائه چارچوب خط تولید سرویسگرا

تعداد صفحات : 82

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1175

پایان نامه روشهای ارزیابی معماری نرم افزار

پایان نامه روشهای ارزیابی معماری نرم افزار

تعداد صفحات : 250

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2208

پایان نامه جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی

پایان نامه جایگاه MDA در معماری سیستمهای سازمانی

تعداد صفحات : 117

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 702

پایان نامه بررسی تلفیق مفاهیم جنبه گرایی و معماری سرویس گرا

پایان نامه بررسی تلفیق مفاهیم جنبه گرایی و معماری سرویس گرا

تعداد صفحات : 131

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1590

پایان نامه بررسی روش های محقق سازی سرویس های نرم افزاری

پایان نامه بررسی روش های محقق سازی سرویس های نرم افزاری

تعداد صفحات : 106

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2123

پایان نامه بررسی انطباق نسخه ٢;٠ زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن

پایان نامه بررسی انطباق نسخه ٢;٠ زبان مدلسازی یکنواخت بر سلولهای چارچوب زکمن

تعداد صفحات : 150

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2999

پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا

پایان نامه توسعه نرم افزار جنبه گرا

تعداد صفحات : 139

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2062

پایان نامه بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار

پایان نامه بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار

تعداد صفحات : 238

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 4712

پایان نامه نگاه هستان شناسانه بر معماری نرم افزار

پایان نامه نگاه هستان شناسانه بر معماری نرم افزار

تعداد صفحات : 140

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2662

پایان نامه همگام سازی خودکار مدل ها در معماری مدل رانه

پایان نامه همگام سازی خودکار مدل ها در معماری مدل رانه

تعداد صفحات : 46

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 364

پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2.0

پایان نامه انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2.0

تعداد صفحات : 160

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 3358

سمینار اقلیم شناسی

سمینار اقلیم شناسی

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 99

مقاله مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت

مقاله مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت

تعداد صفحات : 12

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 14

سمینار نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی

سمینار نتیرات زدایی از آب اشامیدنی به روش تبادل یونی

تعداد صفحات : 102

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6626

سمینار بررسی عوامل موثر بر عمر آجرهای نسوز در کوره های دوار سیمان

سمینار بررسی عوامل موثر بر عمر آجرهای نسوز در کوره های دوار سیمان

تعداد صفحات : 45

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2296

سمینار مدل rate based درستو نهای تقطیر واکنشی

سمینار مدل rate based درستو نهای تقطیر واکنشی

تعداد صفحات : 96

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6610

سمینار نانوتکنولوژی و کاربرد آن در فرایندهای شیمی و الکتروشیمی

سمینار نانوتکنولوژی و کاربرد آن در فرایندهای شیمی و الکتروشیمی

تعداد صفحات : 98

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 5899

سمینار بررسی کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع بالادستی نفت

سمینار بررسی کاربردهای نانوتکنولوژی در صنایع بالادستی نفت

تعداد صفحات : 59

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1463

سمینار بررسی مدل کاتالیستی وکنش جفت شدن اکسایشی متان (OCM ) درراکتورهای کاتالیستی بستر ثابت

سمینار بررسی مدل کاتالیستی وکنش جفت شدن اکسایشی متان (OCM ) درراکتورهای کاتالیستی بستر ثابت

تعداد صفحات : 96

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1025

سمینار مدلسازی شبکه ای جریان سیال در بسترهای فشرده

سمینار مدلسازی شبکه ای جریان سیال در بسترهای فشرده

تعداد صفحات : 70

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1353

سمینار اصول طراحی خشک کن های پاششی برای خشک کردن فرآورده های بیولوژیک

سمینار اصول طراحی خشک کن های پاششی برای خشک کردن فرآورده های بیولوژیک

تعداد صفحات : 101

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2240

سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالی

سمینار فرایندهای غشایی کلر آلکالی

تعداد صفحات : 128

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6067

سمینار بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلاء

سمینار بررسی پدیده های انتقال در شرایط خلاء

تعداد صفحات : 44

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1477

سمینار برسی پدیده کوالنسنس در سیستم های پراکنده مایع - مایع بهم خوری

سمینار برسی پدیده کوالنسنس در سیستم های پراکنده مایع - مایع بهم خوری

تعداد صفحات : 107

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4545

سمینار بررسی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز

سمینار بررسی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز

تعداد صفحات : 64

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 544

سمینار بررسی فرایندهای خالص سازی گاز طبیعی

سمینار بررسی فرایندهای خالص سازی گاز طبیعی

تعداد صفحات : 128

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3194

سمینار شبیه سازی هیدرودینامیکی راکتورهای هوایی با استفاده ازcfd

سمینار شبیه سازی هیدرودینامیکی راکتورهای هوایی با استفاده ازcfd

تعداد صفحات : 38

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 303

سمینار تکنولوژی GTL

سمینار تکنولوژی GTL

تعداد صفحات : 48

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 826

سمینار آشنائی با واحد غلظت شکن پالایشگاه نفت

سمینار آشنائی با واحد غلظت شکن پالایشگاه نفت

تعداد صفحات : 69

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 704

سمینار بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها

سمینار بررسی روشهای بیولوژیکی برای حذف آلاینده ها

تعداد صفحات : 66

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1113

مقاله مبادله و چرخه های همکاری تجزیه و تحلیل تئوریکی و تجربی مشارکت در کار

مقاله مبادله و چرخه های همکاری تجزیه و تحلیل تئوریکی و تجربی مشارکت در کار

تعداد صفحات : 117

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1887

سمینار اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن در روسازیهای بتنی

سمینار اصول مفاهیم اولیه مکانیک شکست و کاربرد آن در روسازیهای بتنی

تعداد صفحات : 137

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 339

سمینار سرقفلی

سمینار سرقفلی

تعداد صفحات : 47

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 287

پایان نامه طرق شکایت از احکام و قرارهای کیفری

پایان نامه طرق شکایت از احکام و قرارهای کیفری

تعداد صفحات : 40

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 178

آثار درجه بندی تعزیرات بر اعمال مجازات های سالب آزادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

آثار درجه بندی تعزیرات بر اعمال مجازات های سالب آزادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تعداد صفحات : 43

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 157

اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه

اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه

تعداد صفحات : 94

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 138

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن

ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن

تعداد صفحات : 77

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 825

ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری

ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری

تعداد صفحات : 103

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 365

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﺪوﻟﻮژیRUP ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﺪوﻟﻮژیRUP ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا

تعداد صفحات : 107

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 863

بررسی قابلیت بهره برداری از نگرش(SOA (Service Oriented Architecture در چارچوب MDA (Model Driver Architecture)

بررسی قابلیت بهره برداری از نگرش(SOA (Service Oriented Architecture در چارچوب MDA (Model Driver Architecture)

تعداد صفحات : 70

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 482

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ Information retieval for Semantic web

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای وب ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ Information retieval for Semantic web

تعداد صفحات : 74

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1411

ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﯽ درﻧﮓ ﺗﻮﮐﺎر

ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﯽ درﻧﮓ ﺗﻮﮐﺎر

تعداد صفحات : 69

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 166

ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار ﭼﺎﺑﮏ

ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮم اﻓﺰار ﭼﺎﺑﮏ

تعداد صفحات : 69

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 590

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ Agile Enterprise Architecture

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ Agile Enterprise Architecture

تعداد صفحات : 197

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1524

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اراﯾﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎپ

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اراﯾﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎپ

تعداد صفحات : 68

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 681

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا Service Oriented Enterprise Architecture (SOEA)

تعداد صفحات : 117

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 322

ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI)

ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ (CMMI)

تعداد صفحات : 140

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1177

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ: ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ؛ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮﯾﻦ: ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ؛ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ

تعداد صفحات : 86

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 764

ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ System Architect

ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ System Architect

تعداد صفحات : 118

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 765

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا

تعداد صفحات : 73

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 690

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﻳﺲ ﮔﺮا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ آن

تعداد صفحات : 124

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 690

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

تعداد صفحات : 122

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1059

ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ

ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪهی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﻚ رادار ردﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﭘﺎﻟﺲ

تعداد صفحات : 85

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1619

تعامل بین جاذب های اجزا و چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز

تعامل بین جاذب های اجزا و چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز

تعداد صفحات : 88

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1898

یاسمین
۲۳ آذر ۹۶ ، ۱۴:۳۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر


سمینار برق بررسی کنترل فازی تطبیقی

سمینار برق بررسی کنترل فازی تطبیقی

تعداد صفحات : 113

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1050

سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC

سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC

تعداد صفحات : 88

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 797

سمینار برق الگوریتم بهینه سازی تکاملی

سمینار برق الگوریتم بهینه سازی تکاملی

تعداد صفحات : 78

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2905

سمینار برق آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک

سمینار برق آشنایی با ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک

تعداد صفحات : 72

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1192

سمینار برق آشنایی با انواع ترانسفورماتور های خشک

سمینار برق آشنایی با انواع ترانسفورماتور های خشک

تعداد صفحات : 67

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2077

سمینار برق اثرات تولید پراکنده (DG) در صنعت برق امروز

سمینار برق اثرات تولید پراکنده (DG) در صنعت برق امروز

تعداد صفحات : 53

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1284

سمینار برق اتوماسیون شبکه های توزیع

سمینار برق اتوماسیون شبکه های توزیع

تعداد صفحات : 70

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 679

سمینار برق شبکه های رادیو ترانک TRTRA

سمینار برق شبکه های رادیو ترانک TRTRA

تعداد صفحات : 55

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 782

سمینار برق بررسی روشهای مختلف کنترل دور و موقعیت موتور DC

سمینار برق بررسی روشهای مختلف کنترل دور و موقعیت موتور DC

تعداد صفحات : 97

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3508

سمینار برق کاربرد نظریه ترکیب اطلاعات در تعیین روند تغییرات بازار بورس (روش OWA)

سمینار برق کاربرد نظریه ترکیب اطلاعات در تعیین روند تغییرات بازار بورس (روش OWA)

تعداد صفحات : 46

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 425

سمینار مواد مطالعه تأثیر پارامترهای مختلف بر روی ریز ساختار، سیالیت و خواص

سمینار مواد مطالعه تأثیر پارامترهای مختلف بر روی ریز ساختار، سیالیت و خواص

تعداد صفحات : 95

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 8423

سمینار مواد مطالعه خواص زیرکن به منظور ساخت کامپوزیت ها

سمینار مواد مطالعه خواص زیرکن به منظور ساخت کامپوزیت ها

تعداد صفحات : 61

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 8674

سمینار مواد نانولوله های کربنی روش های تولید خواص و کاربردها

سمینار مواد نانولوله های کربنی روش های تولید خواص و کاربردها

تعداد صفحات : 111

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6777

سمینار مواد نانو ذرات مغناطیسی هگزا فریت باریم

سمینار مواد نانو ذرات مغناطیسی هگزا فریت باریم

تعداد صفحات : 100

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4681

سمینار مواد مطالعه اصلاح ساختاری آلیاژ آلومینیوم سیلیسیم حاوی ترکیبات بین فلزی فنی از آهن و تاثیر آن

سمینار مواد مطالعه اصلاح ساختاری آلیاژ آلومینیوم سیلیسیم حاوی ترکیبات بین فلزی فنی از آهن و تاثیر آن

تعداد صفحات : 89

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 10501

سمینار مواد مطالعه اتصال دهی آلومینیوم به فولاد توسط فرآیند جوشکاری مقاومتی

سمینار مواد مطالعه اتصال دهی آلومینیوم به فولاد توسط فرآیند جوشکاری مقاومتی

تعداد صفحات : 55

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1550

سمینار مواد کاشتنیهای فلزی، بررسی خواص مکانیکی

سمینار مواد کاشتنیهای فلزی، بررسی خواص مکانیکی

تعداد صفحات : 182

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4757

سمینار مواد مروری بر عوامل مؤثر بر توسعة پایدار فلزات غیرآهنی تولیدی در ایران

سمینار مواد مروری بر عوامل مؤثر بر توسعة پایدار فلزات غیرآهنی تولیدی در ایران

تعداد صفحات : 142

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1477

سمینار مواد فولادهای ریخته گری در آلیاژ مقاوم به حرارت و بررسی تغییرات زیر ساختاری در آنها

سمینار مواد فولادهای ریخته گری در آلیاژ مقاوم به حرارت و بررسی تغییرات زیر ساختاری در آنها

تعداد صفحات : 103

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4541

سمینار مواد فولادهای پر آلیاژ رسوب سخت شونده و سوپر آلیاژ های و روش های تولید خواص و کاربردی

سمینار مواد فولادهای پر آلیاژ رسوب سخت شونده و سوپر آلیاژ های و روش های تولید خواص و کاربردی

تعداد صفحات : 160

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 5187

سمینار مواد فراوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای از طریق

سمینار مواد فراوری و خواص کامپوزیت های زمینه فلزی رشته ای از طریق

تعداد صفحات : 113

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 11836

سمینار مواد عوامل موثر بر تشکیل وکنترل مگنتیت بر عملیات کوره فلاش

سمینار مواد عوامل موثر بر تشکیل وکنترل مگنتیت بر عملیات کوره فلاش

تعداد صفحات : 115

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1993

سمینار مواد طراحی نمونه های استاندارد قطعات ریخته گری با توجه به وزن و مشخصات متالورژیکی قطعه

سمینار مواد طراحی نمونه های استاندارد قطعات ریخته گری با توجه به وزن و مشخصات متالورژیکی قطعه

تعداد صفحات : 71

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4997

سمینار مواد فرایند ریخته گری با مدل تبخیری

سمینار مواد فرایند ریخته گری با مدل تبخیری

تعداد صفحات : 110

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2101

سمینار مواد کاربرد فناوری نانو در تولید کامپوزیتهای نوین

سمینار مواد کاربرد فناوری نانو در تولید کامپوزیتهای نوین

تعداد صفحات : 82

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 855

سمینار مواد ساخت قطعات چدنی به روش متالورژی پودر

سمینار مواد ساخت قطعات چدنی به روش متالورژی پودر

تعداد صفحات : 36

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 515

سمینار مواد روش های شناسایی و ارزیابی ذرات نانو و معرفی تجهیزات مورد نیاز

سمینار مواد روش های شناسایی و ارزیابی ذرات نانو و معرفی تجهیزات مورد نیاز

تعداد صفحات : 164

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 8710

سمینار مواد خزش مس و آلیاژهای آن

سمینار مواد خزش مس و آلیاژهای آن

تعداد صفحات : 97

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2110

سمینار مواد چدن های مقاوم به خوردگی

سمینار مواد چدن های مقاوم به خوردگی

تعداد صفحات : 101

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 7515

سمینار مواد تاثیرعملیات حرارتی بین بحرانی بر روی خواص مکانیکی فولاد کرم وانادیم دا در سختی یکسان با کوئنچ تمپ

سمینار مواد تاثیرعملیات حرارتی بین بحرانی بر روی خواص مکانیکی فولاد کرم وانادیم دا در سختی یکسان با کوئنچ تمپ

تعداد صفحات : 88

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3058

سمینار مواد پوشش های کامپوزیتی حاوی نانو ذرات الماس

سمینار مواد پوشش های کامپوزیتی حاوی نانو ذرات الماس

تعداد صفحات : 74

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 722

سمینار مواد بررسی سطوح شکست کامپوزیتهای زمینه فلزی

سمینار مواد بررسی سطوح شکست کامپوزیتهای زمینه فلزی

تعداد صفحات : 58

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3359

سمینار مواد بررسی زیر ساختار خواص کششی کامپوزیت درجا

سمینار مواد بررسی زیر ساختار خواص کششی کامپوزیت درجا

تعداد صفحات : 73

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2299

سمینار مواد بررسی رفتار سایشی آلیاژهای منیزیم

سمینار مواد بررسی رفتار سایشی آلیاژهای منیزیم

تعداد صفحات : 72

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 5471

سمینار مواد بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش های دمای بالا بر روی فولاد

سمینار مواد بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش های دمای بالا بر روی فولاد

تعداد صفحات : 99

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 5206

سمینار مواد بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت A356 Al

سمینار مواد بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت A356 Al

تعداد صفحات : 60

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 935

سمینار نساجی کاربرد لیزر در نساجی

سمینار نساجی کاربرد لیزر در نساجی

تعداد صفحات : 61

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 307

سمینار نساجی کاربرد منسوجات هوشمند در پزشکی و نمایش علایم حیاتی

سمینار نساجی کاربرد منسوجات هوشمند در پزشکی و نمایش علایم حیاتی

تعداد صفحات : 85

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1325

سمینار نساجی بهینه سازی فرایند تکمیل پارچه های پنبه - پلی استر از طریق به کار گیری روش های آماری

سمینار نساجی بهینه سازی فرایند تکمیل پارچه های پنبه - پلی استر از طریق به کار گیری روش های آماری

تعداد صفحات : 170

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6329

سمینار نساجی بررسی نفوذپذیری کالای نساجی در مقابل هوا

سمینار نساجی بررسی نفوذپذیری کالای نساجی در مقابل هوا

تعداد صفحات : 60

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3688

سمینار نساجی آخرین روشهای بکار رفته در تهیه پارچه های ضد آب

سمینار نساجی آخرین روشهای بکار رفته در تهیه پارچه های ضد آب

تعداد صفحات : 57

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 955

سمینار نساجی منسوجات مقاوم در برابر آتش

سمینار نساجی منسوجات مقاوم در برابر آتش

تعداد صفحات : 107

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2900

سمینار نساجی کاربرد نانو کامپوزیت ها در صنایع مختلف

سمینار نساجی کاربرد نانو کامپوزیت ها در صنایع مختلف

تعداد صفحات : 82

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1771

سمینار نساجی کاربرد سیکلودکسترین در فرایندهای نساجی

سمینار نساجی کاربرد سیکلودکسترین در فرایندهای نساجی

تعداد صفحات : 80

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1709

سمینار نساجی کاربرد ژئوتکستایلها در عمران و کشاورزی

سمینار نساجی کاربرد ژئوتکستایلها در عمران و کشاورزی

تعداد صفحات : 72

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3163

سمینار نساجی کاربرد رنگزاهای طبیعی

سمینار نساجی کاربرد رنگزاهای طبیعی

تعداد صفحات : 67

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4672

سمینار نساجی کاربرد ترکیبات نانو نقره روی کالاهای نساجی حاوی الیاف مصنوعی

سمینار نساجی کاربرد ترکیبات نانو نقره روی کالاهای نساجی حاوی الیاف مصنوعی

تعداد صفحات : 81

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2566

سمینار نساجی کاربرد آنزیم لاکاز در رنگبری پساب رنگرزی

سمینار نساجی کاربرد آنزیم لاکاز در رنگبری پساب رنگرزی

تعداد صفحات : 106

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1067

سمینار نساجی کاربرد بیو پلیمرها در پزشکی

سمینار نساجی کاربرد بیو پلیمرها در پزشکی

تعداد صفحات : 72

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1435

سمینار نساجی عوامل و خواص کلیدی تأثیر گذار در کیفیت پارچه های فاستونی

سمینار نساجی عوامل و خواص کلیدی تأثیر گذار در کیفیت پارچه های فاستونی

تعداد صفحات : 45

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2650

سمینار نساجی ضد چرک کردن کالای نساجی

سمینار نساجی ضد چرک کردن کالای نساجی

تعداد صفحات : 98

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 962

سمینار نساجی روش های نوین آبگریز کردن کالاهای نساجی (سوپر هیدروفوب)

سمینار نساجی روش های نوین آبگریز کردن کالاهای نساجی (سوپر هیدروفوب)

تعداد صفحات : 114

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6261

سمینار نساجی روش های جدید تکمیل ضد میکروب کالای پشمی

سمینار نساجی روش های جدید تکمیل ضد میکروب کالای پشمی

تعداد صفحات : 96

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2244

سمینار نساجی رنگ زدایی با آنزیم

سمینار نساجی رنگ زدایی با آنزیم

تعداد صفحات : 67

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 645

سمینار نساجی رنگبری پساب رنگرزی با استفاده از فتوکاتالیستها

سمینار نساجی رنگبری پساب رنگرزی با استفاده از فتوکاتالیستها

تعداد صفحات : 79

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1503

سمینار نساجی خصوصیات نخ دوخت مورد مصرف در پوشاک

سمینار نساجی خصوصیات نخ دوخت مورد مصرف در پوشاک

تعداد صفحات : 114

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 886

سمینار نساجی توسعه رنگ های راکتیو ساختار شیمیایی و کاربرد آنها در نساجی

سمینار نساجی توسعه رنگ های راکتیو ساختار شیمیایی و کاربرد آنها در نساجی

تعداد صفحات : 107

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3260

سمینار نساجی تاثیرات نوع بافت و خصوصیات نخ بر روی خواص پیچشی، خمشی و تغییرات پارچه

سمینار نساجی تاثیرات نوع بافت و خصوصیات نخ بر روی خواص پیچشی، خمشی و تغییرات پارچه

تعداد صفحات : 82

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2426

سمینار نساجی تأثیر نانو مواد بر دیر سوز کردن کالاهای نساجی

سمینار نساجی تأثیر نانو مواد بر دیر سوز کردن کالاهای نساجی

تعداد صفحات : 69

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 976

سمینار نساجی بررسی روشهای تولید پارچه های فضادار در منسوجات فنی

سمینار نساجی بررسی روشهای تولید پارچه های فضادار در منسوجات فنی

تعداد صفحات : 76

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2279

سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی تاری چند محوری در دهه گذشته

سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی تاری چند محوری در دهه گذشته

تعداد صفحات : 56

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1607

سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی پودی چند محوری دردهه گذشته

سمینار نساجی بررسی رفتار فیزیکی و تولید پارچه های حلقوی پودی چند محوری دردهه گذشته

تعداد صفحات : 77

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1979

سمینار نساجی بررسی رفتار حرارتی پشم و ضد آتش کردن آن

سمینار نساجی بررسی رفتار حرارتی پشم و ضد آتش کردن آن

تعداد صفحات : 103

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2852

سمینار نساجی بررسی خصوصیات و ویژگی های نخ های بکاررفته در تورهای ماهیگیری

سمینار نساجی بررسی خصوصیات و ویژگی های نخ های بکاررفته در تورهای ماهیگیری

تعداد صفحات : 38

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 450

سمینار نساجی بررسی تاثیر تجمع رنگ در کالای نساجی

سمینار نساجی بررسی تاثیر تجمع رنگ در کالای نساجی

تعداد صفحات : 75

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2092

سمینار نساجی افزایش رسانایی الیاف با نانولوله های کربن

سمینار نساجی افزایش رسانایی الیاف با نانولوله های کربن

تعداد صفحات : 96

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 13249

سمینار نساجی کاربردهای پزشکی الیاف نانو

سمینار نساجی کاربردهای پزشکی الیاف نانو

تعداد صفحات : 77

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6927

سمینار نساجی کاربرد نانو سولها در نساجی

سمینار نساجی کاربرد نانو سولها در نساجی

تعداد صفحات : 52

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2117

سمینار نساجی بررسی پیشرفت های حاصله در صنعت تولید و تکمیل منسوجات بی بافت

سمینار نساجی بررسی پیشرفت های حاصله در صنعت تولید و تکمیل منسوجات بی بافت

تعداد صفحات : 138

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 14716

سمینار نساجی انواع نخ های تولید شده در سیستم ریسندگی چرخانه ای

سمینار نساجی انواع نخ های تولید شده در سیستم ریسندگی چرخانه ای

تعداد صفحات : 63

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1052

یاسمین
۲۳ آذر ۹۶ ، ۱۴:۲۸ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر