دوست واقعی

از کسی پرسیدند کدامین خصلت از خدای خود را دوست داری؟گفت:همین بس که میدانم او میتواند مچم را بگیرد اما دستم را میگیرد

دوست واقعی

از کسی پرسیدند کدامین خصلت از خدای خود را دوست داری؟گفت:همین بس که میدانم او میتواند مچم را بگیرد اما دستم را میگیرد

مرجع دانلود فایل های دانش پژوهی

۱۰ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است


  • یاسمین


  • یاسمین


  • یاسمین


  • یاسمین


  • یاسمین


  • یاسمین


  • یاسمین


  • یاسمین


  • یاسمین


  • یاسمین