باران باش و ببار نگو این کاسه ها از آن کیست

مرجع دانلود فایل های دانش پژوهی

طبقه بندی موضوعی

پربیننده ترین مطالب

محبوب ترین مطالب

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

دوشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۰۸:۴۰ ب.ظ


پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت)

پایان نامه مفهوم دیه (جبران خسارت)

تعداد صفحات : 86

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 100

مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

تعداد صفحات : 275

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 221

پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

پایان نامه بررسی تطبیقی علم قاضی در فقه و حقوق ایران و فرانسه

تعداد صفحات : 34

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 118

بررسی ویژگیهای شخصیتی و قضاوت اخلاقی و تاثیر آن در ارتکاب به جرم در بین زندانیان شهرستان خوی

بررسی ویژگیهای شخصیتی و قضاوت اخلاقی و تاثیر آن در ارتکاب به جرم در بین زندانیان شهرستان خوی

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 155

پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

پایان نامه بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک

تعداد صفحات : 131

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 83

پایان نامه بررسی کابردهای تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران

پایان نامه بررسی کابردهای تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران

تعداد صفحات : 21

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 61

پایان نامه سیر تاریخی مفهوم جرم در حقوق کیفری ایران

پایان نامه سیر تاریخی مفهوم جرم در حقوق کیفری ایران

تعداد صفحات : 38

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 70

بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان

بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان

تعداد صفحات : 32

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 105

بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران

بررسی جایگاه شاهد و شهادت در حقوق جزایی ایران

تعداد صفحات : 42

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 81

بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی

بررسی تعارضات حقوق بشر در اسناد بین المللی و فقه اسلام در امور جزایی

تعداد صفحات : 168

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 432

پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

پروپوزال بررسی تطبیقی شرط محدو کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق ایران و فقه امامیه

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 47

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

بررسی سیاست جنایی ایران با سیاست جنایی انگلیس در خصوص جرایم علیه آثار فرهنگی

تعداد صفحات : 117

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 275

بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا

بررسی تطبیقی ارکان اختلاس و ارتشا

تعداد صفحات : 58

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 56

بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه

بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه

تعداد صفحات : 31

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 454

عقد بیع

عقد بیع

تعداد صفحات : 43

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 41

تحقیق اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی

تحقیق اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی

تعداد صفحات : 151

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 163

تحقیق تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی

تحقیق تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی

تعداد صفحات : 201

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 140

همه پرسی یا رفراندوم در ایران

همه پرسی یا رفراندوم در ایران

تعداد صفحات : 27

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 22

پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

تعداد صفحات : 168

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 150

پایان نامه بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل سرقت

پایان نامه بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل سرقت

تعداد صفحات : 100

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 81

پایان نامه پایان نامه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

پایان نامه پایان نامه بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

تعداد صفحات : 75

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 39

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

تعداد صفحات : 190

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 204

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

تعداد صفحات : 230

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 238

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

تعداد صفحات : 136

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 59

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک)

وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک)

تعداد صفحات : 125

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 55

پایان نامه بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق

پایان نامه بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق

تعداد صفحات : 106

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 221

پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن

پایان نامه بررسی ریشه اصلی جرم و جنایت در جهان سوم و آثار سوء آن

تعداد صفحات : 155

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 153

تحقیق زندان و مجازاتهای جایگزین

تحقیق زندان و مجازاتهای جایگزین

تعداد صفحات : 90

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 56

نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان

تعداد صفحات : 123

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 140

وضعیت حقوقی تشهیر و آثار آن در نظام عدالت کیفری

وضعیت حقوقی تشهیر و آثار آن در نظام عدالت کیفری

تعداد صفحات : 58

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 220

وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

تعداد صفحات : 135

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 48

بررسی دیه متفاوت و کفاره متساوی در فقه امامیه و قانون

بررسی دیه متفاوت و کفاره متساوی در فقه امامیه و قانون

تعداد صفحات : 118

فرمت فایل : word

حجم فایل : 212

بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران

بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران

تعداد صفحات : 130

فرمت فایل : word

حجم فایل : 286

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

تعداد صفحات : 107

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 52

بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

بررسی تطبیقی حق انتفاع در فقه و حقوق ایران

تعداد صفحات : 106

فرمت فایل : word

حجم فایل : 175

پژوهش بررسی عقود(سه عقد) : شرکت - عاریه - وکالت

پژوهش بررسی عقود(سه عقد) : شرکت - عاریه - وکالت

تعداد صفحات : 167

فرمت فایل : word

حجم فایل : 289

پژوهش بررسی عقد وکالت

پژوهش بررسی عقد وکالت

تعداد صفحات : 107

فرمت فایل : word

حجم فایل : 153

آسیب شناسی اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی کیفری

آسیب شناسی اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی کیفری

تعداد صفحات : 115

فرمت فایل : word

حجم فایل : 118

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

تعداد صفحات : 112

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 67

تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی

تفاوت حقوق جزا با مقررات انتظامی

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 123

اصل حاکمیت اراده در قراردادها

اصل حاکمیت اراده در قراردادها

تعداد صفحات : 40

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 189

آسیب شناسی علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی جنایی

آسیب شناسی علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی جنایی

تعداد صفحات : 24

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 34

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

تعداد صفحات : 71

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 56

اسناد هویتی

اسناد هویتی

تعداد صفحات : 304

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 158

استیفاء

استیفاء

تعداد صفحات : 256

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 120

احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

تعداد صفحات : 47

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 31

مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران

مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران

تعداد صفحات : 60

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 172

بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی

بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی

تعداد صفحات : 133

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 61

مقاله جرم جاسوسی

مقاله جرم جاسوسی

تعداد صفحات : 12

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 12

چک و قوانین حاکم بر آن

چک و قوانین حاکم بر آن

تعداد صفحات : 10

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 13

طرح دعاوی طاری در داوری (کار تحقیقی کارشناسی ارشد)

طرح دعاوی طاری در داوری (کار تحقیقی کارشناسی ارشد)

تعداد صفحات : 30

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 356

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

تعداد صفحات : 46

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 31

ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

ابراء و آثار و احکام آن در فقه و حقوق موضوعه ایران

تعداد صفحات : 97

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 50

دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

تعداد صفحات : 41

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 21

جرم سیاسی

جرم سیاسی

تعداد صفحات : 47

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 48

بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

تعداد صفحات : 71

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 37

نقش توبه در سقوط مجازات

نقش توبه در سقوط مجازات

تعداد صفحات : 80

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 48

بررسی خسارت مازاد بر دیه در نظام حقوقی ایرن

بررسی خسارت مازاد بر دیه در نظام حقوقی ایرن

تعداد صفحات : 32

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 136

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

تعداد صفحات : 23

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 31

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

تعداد صفحات : 50

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 33

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

تعداد صفحات : 37

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 23

جامعه ; جرم ; مجازات و هدف ; نوع و خصائص کیفرها

جامعه ; جرم ; مجازات و هدف ; نوع و خصائص کیفرها

تعداد صفحات : 34

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 22

مقاله توصیف جرم

مقاله توصیف جرم

تعداد صفحات : 29

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 24

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

تعداد صفحات : 56

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 38

جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

تعداد صفحات : 143

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 94

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

تعداد صفحات : 300

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 133

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

تعداد صفحات : 13

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 7

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات : 92

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 50

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

آیین دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت

تعداد صفحات : 40

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 62

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

تعداد صفحات : 53

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 59

قوانین کیفری ماهری

قوانین کیفری ماهری

تعداد صفحات : 64

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 32

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

تعداد صفحات : 169

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 82

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

تعداد صفحات : 27

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 26

چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون)

چارچوب تحلیلی روابط خارجی ایران و روسیه (از عصر صفوی تا کنون)

تعداد صفحات : 39

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 124

چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات : 63

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 34

پایان نامه بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

پایان نامه بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

تعداد صفحات : 337

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 381

تحقیق کمک پایان نامه رشته حقوق با عنوان حق دفاع متهم

تحقیق کمک پایان نامه رشته حقوق با عنوان حق دفاع متهم

تعداد صفحات : 86

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 124

پایان نامه بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت وگاز

پایان نامه بررسی بیمه ریسک فعالیت های اکتشافی نفت وگاز

تعداد صفحات : 178

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 2725

مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری

مقاله دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و دیوان بین المللی دادگستری

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 17

۹۶/۰۹/۲۷ موافقین ۰ مخالفین ۰
یاسمین

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی